portfolio

obecní dvůr

revitalizace a dostavba areálu

Obecní dvůr je architektonicky cenný areál několika původních hospodářských budov ze 17. a 19. století na Starém Městě pražském Jedná se o srostlici budov různého stáří, vesměs barokní a klasicistní, s dochovanými gotickými prvky. Jaroslav Foglar sem umístil svá románová Stínadla. více

Obecní dvůr jako takový byl založen někdy na konci 15. století v těsné blízkosti Anežského kláštera. Prvotní doložené známé využití Obecního dvora bylo k ustájení koní a povozů v majetku Starého města pražského (4 barokní stáje, z nichž dvě dodnes zachovány), s čímž souviselo i další, jako např. skladování sena, píce, koňských povozů či uhlí. Ve 20. letech 19. století se objevují první záznamy o tom, že Obecní dvůr byl využíván i jinak – celoročně se zde shromažďovaly tzv. požární hlídky, tvořené hlavně příslušníky cechů řemesla kovářského, zámečnického a zvonařského – tedy ty, které se s ohněm při své práci setkávaly nejčastěji. Hasiči pak setrvali v Obecním dvoře, kdy jim jeho kapacita přestala stačit, až do roku 1926. Zdroj: Wikipedie Stávající zástavba areálu Obecního dvora se vyznačuje vesměs nízkopodlažními objekty z 15.-18. století, krytými mansardovými střechami a dále převýšenou stavbou s poloviny 19. století, která však svými třemi nadzemními podlažími zapadá do historicky stabilizovaného urbanistického rámce. Nevhodně působí rušivý slepý štít a mohutný objem bytového domu z 30. let 20. století, který zůstává nedokončenou stopou masivní asanace Starého Města. Návrh umisťuje do vzniklé proluky vedle zmíněného bytového domu novostavbu, která svými proporcemi a jednoduchou, do nitra bloku terasovitě sestupující hmotou vytváří přechodový článek mezi převýšeným okrajem bloku a malebně utvářenými nízkými historickými objekty. Materiálově je novostavba tvořena omítanými, ve své hmotě probarvenými plochami stěn s dřevěnými okny, povrchy teras jsou částečně kryty zelení. Dvůr bude ve své střední části archeologicky prozkoumán, bude upravena jeho niveleta do historické úrovně a bude nově vydlážděn za použití staré kamenné dlažby. Střed nádvoří bude osázen rastrem stromů v dlažbě, krytých litinovými mřížemi při zachování stávajícího pajasanu. Architektonické řešení stavby Rekonstruované objekty budou v parteru naplněny převážně obchodním využitím či službami, v části parteru jsou situovány byty. Ve zbývajících podlažích jsou umístěny byty. Principem veškerých zásahů ve stávajících částech areálu je navázat na podrobné poznání stavebně-historického stavu objektů, ať už na základě Pasportizace areálu (PhDr. Líbal) či budoucích průzkumů omítkových vrstev a archeologických sond. Z této základní vstupní úvahy vyplývá potřeba korigovat neustále průběh zpracování dalších stupňů projektové dokumentace s výsledky průzkumů a respektovat či nadřazovat jejich závěry při vkládání bytové funkce do stávajícího stavebního organismu. Nově koncipované byty ve stávajících budovách budou splňovat veškeré uživatelské nároky moderního bydlení při respektování původní, poznané dispozice a při použití materiálů, používaných v historických dobách (dřevěná špaletová okna, prejzová krytina, měkké vápenné omítky, vápenné nátěry fasád, historicky doložené vikýře (Langeweil) atd. Ve střešní části jsou provedeny vikýře a okna dle doloženého historického stavu. Bytová novostavba je provedena jako moderní, jednoduše tvarovaná budova s kvalitním detailem klasických či francouzských oken, ručně kovanými výplněmi balkonů, probarvených ploch omítaných stěn a obohacená o terasy, pokryté zelení. Novostavba je začleněna do areálu jako kryt sousední převýšené budovy, navazující na její patrové členění a sestupující směrem do vnitrobloku ke stávající zástavbě. V jejím podzemí je situováno parkoviště pro 50 aut pro obyvatele areálu. Nádvoří je uvažováno jako neprůchozí pro veřejnost, používané jen obyvateli areálu. Nachází se v něm vodní plocha a vzrostlá zeleň. Dlažba je skládána z historických kamenných kostek do písku a je prorostlá travou.

 • místoU Obecního dvora, U Milosrdných
  Praha 1 - Staré Město
 • rok2005
 • investorTCP a.s.
 • autorPetr Malinský, Gabriela Šatrová
 • spolupráceMonika Pejsarová
 • fotografie/vizualizacefalse
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě