portfolio

u svatého michala

Rekonstrukce, dostavba a novostavby v zahradě

Řešený objekt se nachází na výjimečném místě širší pražské akropole Hradčan s místním názvem Pohořelec, známý také pod označením „U Svatého Michala“, a vznikl spojením renesančních paláců s gotickými sklepy. více

Trojkřídlý historický objekt bude rekonstruován a restaurován. Nehodnotné druhotné vestavby budou odstraněny a rehabilitované prostory budou členěny vhodným způsobem na bytové jednotky, odpovídající místu, lokalitě a objektu. V návrhu předpokládáme i využití půdních prostor podkroví a sklepů. V přízemí v uličním křídle vzniknou tři nájemní jednotky a jedna variantní ve zvýšeném přízemí východního dvorního křídla. V přízemí západního křídla ve dvoře v místě původních hospodářských prostor sídla vzniknou tři jednotky na bydlení doplněné obytnými pavilony s předzahrádkou. Dojde tak k sjednocení historické fasády odpovídající současnou architekturou v místech, kde původní otvory byly mnohokrát druhotně přezděny. Pavilony budou téměř konstrukčně nezávislé na původních konstrukcích, pohledově budou částečně kryté zelení. Návrh nádvoří předpokládá symetrickou centrální palácovou zahradu s velkoformátovou dlažbou z přírodního lomového kamene v trávě. Ve středu je umístěna kamenná kašna/ fontána s možnou plastikou Sv. Michaela. Vodní prvek s doplňkovou zelení a architektizovaným venkovním mobiliářem bude také veden podél rekonstruované/ restaurované zdi nádvoří. Nádvoří bude osazeno odpovídající parkovou zelení.V zahradě navrhujeme soubor tří viladomů. Předpokládáme klidné, luxusní, chráněné bydlení v zeleni. Koncept jednotlivých objektů vychází z rozvahy nad možností osvětlení bytů, využití zahrad a zároveň návazností urbánní hmotové a tvarové struktury okolí. Všechny objekty budou samostatně přístupné z terénu. Bytové jednotky v přízemí navrhujeme se zahradou, byty v patrech budou mít vlastní terasy. Společné zázemí objektů bude situováno v suterénu prvního nástupního viladomu. Zahrada bude osazena vzrostlými stromy.

 • místoPohořelec 112
  Praha 1 - Hradčany
 • rok2012
 • investorCPI Group, a. s.
 • autorRichard Doležal, Hana Němečková, Gabriela Šatrová, Pavel Šefl
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizaceTomáš Herle
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě