blog
  • specializace stavební inženýrství a architekt s praxí

  • Díky zájmu investora a jeho iniciativě a snaze dosáhnout na maxima ve standardech udržitelnosti jsme měli příležitost potkat se s chytrými řešeními v oblasti nanonátěrů a uplatnit je v pankrácké novostavbě. více zde

  • ...na podnět četných dotazů laskavých čtenářů je naše Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru zplnomocněna prohlásit, že zlatý olomoucký tvarůžek, který v nedávné době přistál na pražském nábřeží při ústí Revoluční ulice, nebyl usmažen v kuchyni DAM. Nadále tak platí, že posledním doložitelným opusem, ke kterému se v bezprostředním okolí místa dopadu hlásíme je Novomlýnská brána.

  • neweb

    Vážený hoste. Vítej na čerstvě připravených a ještě teplých stránkách DAMu.

  • Vše se mění. Ani DAM nezůstává pozadu.

  • logostory

    Náhled do grafické kuchyňky.