portfolio

burakowska 14 varšava

studie administrativní a komerční budovy

Soutěžní studie administrativního a komerčního souboru budov na varšavském brownfieldu v sousedství stávajícího výškového objektu. více

Místo, určené pro staveniště, se přimyká k významné městské tepně „Aleja Jana Pawla II“. Lokalita je v současné době zastavěna nekoncepční výstavbou skladových a průmyslových budov, které budou kompletně asanovány. Obě varianty svojí architekturu i dispoziční koncept rozvíjí z východní strany, směrem od prostoru městské komunikace „Aleja Jana Pawla II“. Předpokládají, jak bylo nastíněno v zadání, že území mezi předmětným pozemkem a důležitou městkou tepnou bude revitalizováno a vznikne tak logický nástupní koridor s rozsáhlými plochami městské zeleně. Do této části chceme soustředit pouze pěší provoz, aby hlavní vstupy do objektů byly separovány od příjezdu vozidel residentů a návštěvníků budov. Veškeré vjezdy, včetně vjezdu pro zásobování, jsou umístěny z ulice „Burakowska“. Domníváme se, že tato komunikace bude dostatečně kapacitní pro plánovaný počet vozidel. Máme za to, že soudobá administrativní budova má být předně založena na jednoduché, ale účelně formě, vycházející z ověřených standardů „ergonomie“ a „logistiky“ prostor a funkcí moderních kancelářských budov. Na mnoha našich předchozích návrzích a realizacích jsme si ověřili důležitost těchto standardů, i fakt, že jsou významným činitelem umožňující splnění podmínek v hodnocení enviromentální náročnosti budovy (např. BREEAM). Proto považujeme za leitmotiv obou našich variant jednoduchost a přímost návrhu, vycházející z těchto standardů. Místo samotné dosud není nikterak výrazně ovlivněno koncepcí sousedních budov. Je zde možné rozvíjet tvar, který v maximální míře umožní kvalitní přirozené osvětlení vnitřních prostor, při klasickém dispozičním schématu a intenzivním využitím území. Jednotlivé dispozičně samostatné segmenty mají ideální hloubku křídla kancelářských budov, navrženou v konceptu 3 x 8,1 m, vyhovující jak „open – space“ dispozicím, tak samostatným kancelářím definovaným dispozičním pětitraktem. Základní segmenty, střídavě řazeny za sebou, zároveň umožní postupnou realizaci ve dvou nebo třech etapách. Jejich skladba, spolu s navrženými prosklenými plochami ustoupenými za líc hlavního pláště, přirozeně evokuje rozdělení základní hmoty objektu, kterou dělí na menší části a opticky přizpůsobuje měřítku města. Města, pro něž je typická skladba jednotlivých domů s různou výškou stavěných vedle sebe. Takto koncipovanou stavbu není třeba dále architektonizovat fasádními prvky, je možné ji navrhnout s architektonicky střídmým pláštěm, jehož základní funkcí je účelně osvětlit (eventuálně větrat) vnitřní prostory kanceláří.

 • místoBurakowska 14
  Varšava
 • rok2015
 • investorHB Reavis Real Estate Polcom Investment XVIII sp. z o. o.
 • autorRichard Doležal, Jan Holna, Michal Jedlička, Veronika Kommová, Tereza Kupková, Michal Papež
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizaceTomáš Herle
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě