portfolio

albatros

Rekonstrukce a dostavba administrativní budovy

Rekonstruovaná původní budova Albatrost je doplněna o dostavbu jednoduché hmoty do proluky navazující na dům U Medvídků, nová hmota bude doplňovat stávající kancelářská podlaží. Dvě nejvyšší ustoupená podlaží budou rehabilitována a přestavěna ze strojoven a zázemí na mezonetové kancelářské jednotky nejvyššího standardu s prostornými terasami. Severní celoprosklená fasáda dostavby je kryta lamelami pro dosažení vizuálního efektu, kterým se při dálkových pohledech novostavba měřítkově přiblíží charakteru okolní zástavby. více

Budova bývalého nakladatelství Albatros se nachází v centru Prahy nedaleko pěší zóny. Jedná se o nárožní dům na rohu Národní Třídy a ulice Na Perštýně. Sousedí s domem U Medvídků. Objekt je součástí historické části zástavby v památkové zóně, není evidován jako nemovitá kulturní památka, je památkově chráněn v rámci chráněného území Pražské památkové rezervace. V 19.století na tomto místě stál rohový dům u Ratzenbeků nebo také Braunerů podle poslance dr. Františka Braunera, jenž dům v 60.letech koupil. Nacházela se zde slavná kavárna Union, oblíbené místo významných osobností jako Alois Jirásek, Mikoláš Aleš, Antonín Dvořák, Josef Václav Myslbek, později Fráňa Šrámek, Jan Stursa, Jaroslav Seifert nebo Karel Čapek, který bojoval za záchranu domu a kavárny. Nakonec byl dům v roku 1950 zbořen a na jeho místě byla pro vydavatelství Albatros v roce 1968 postavena moderní kancelářská budova s originální a velmi působivou závěsovou celoprosklenou fasádou italské firmy FEAL. Projekt byl veden architektem Stanislavem Francem, vypracován autorským týmem Stanislav Franc – Luděk Hanf - Jan Nováček. Po revoluci proběhlo v objektu několik rekonstrukcí, jako i náhrada původní fasády. Poslední rekonstrukce týkající se hlavně vnitřního technického vybavení proběhla v roce 2003. Objekt je hmotově dělen do dvou částí - vyšší desetipodlažní hmotu tvoří samotná kancelářská budova, nižší dvoupodlažní část obsahuje vjezd od podzemních zakladačů a technologický vjezd. Pod celým objektem se nachází dvě podzemní podlaží. Hlavní vstup do budovy je situován z ulice Na Perštýně kde se nachází recepce s ostrahou. V přízemí nemovitosti se nachází pobočka České spořitelny. V 1. patře jsou kanceláře, technologický velín a sociální zařízení. Plocha tohoto podlaží je zmenšená neboť bankovní hala v přízemí má dvojnásobnou konstrukční výšku. Základní dispozice druhého až osmého patra je shodná. Jádro budovy tvoří centrální schodiště, 2 osobní výtahy, technologické šachty (vedle schodiště), sociální zázemí a kuchyňky. Po obvodu jádra budovy vede chodba, ze které se vstupuje do jednotlivých kanceláří různé velikosti. Osmé patro je ustoupené. Deváté patro je technologické, nachází se zde kotelna, strojovna vzduchotechniky, strojovna výtahu a diesel agregát. V prvním a druhém suterénu jsou skladové a technologické místnosti – strojovna sprinklerů, rozvodna elektrické energie, UPS, strojovna vzduchotechniky, ohřev vody, trafostanice, telefonní ústředna, atd.) V podzemí je 23 parkovacích stání v automatickém parkovacím systému Záměrem investora bylo do proluky nad vjezdem do garáží v ulici Na Perštýně - mezi Hotelem U Medvídků a vyšší částí kancelářské budovy doplnit hmotu, rozšíření stávajícího provozu o luxusní část, v které by se nacházely společenské prostory, kanceláře vyššího managementu, zasedací prostory. V stávající hmotě by se rekonstrukce dotkla hlavně nejvyšších – ustoupených dvou pater, kde Investor plánuje kanceláře nahradit dvojicí mezonetových bytů, těžících hlavně z atraktivní polohy v centru města a krásných výhledů na pražské dominanty a památky. Nově dostavěné prostory budou využívat původní vstup a recepci v ulici Na Perštýně. Propojení do vyšších kancelářských podlaží a do bytů bude stávajícím schodištěm a výtahy. Dostavěná podlaží s administrativní funkcí budou vyplňovat půdorysní plochu stávající proluky a budou funkčně propojena se stávající budovou, kde bude navýšena kapacita sociálního zázemí. Stávající technologie bude přemístěna z nejvyššího devátého patra do suterénu a žásti 2.np, pro ustupující osmé a deváté patro jsou navrženy dvě luxusní mezonetové kancelářské prostory s terasami a výhledy na Staré i Nové město.

 • místoNa Perštýně 342/1
  Praha 1 - Staré Město
 • rok2015
 • investorPražská správa nemovitostí spol. s r.o.
 • autorJiří Havrda, Peter Malaga, Petr Malinský, Ondrej Pleidel, Pavel Šefl
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizacefalse
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě