portfolio

bytový dům šmukýřka

novostavba - soutěž

Pozemek se nachází na vrcholu poměrně prudkého svahu nad ulicí Jinonickou, v okolí bohatém na zeleň a s vynikajícími výhledy do okolí. Umístění objektu v prudkém svahu pod jeho hranou přímo vybízí k terasovému řešení. Jednotlivé prosklené stěny bytů k terasám jsou v pravidelném modulu zalamované a vytvářejí tak dojem, jako by ze základní hmoty byly odebírány kostky a na jejich místě vznikají intimní zákoutí teras. více

Okolní bytová zástavba je tvořena jednak poměrně mohutnými terasovými domy ze 70. let na hraně svahu, starší zástavba na vrcholu kopce má naopak charakter soliterních činžovních vil a větších rodinných domů v zahradách. Novostavba na pozemku vytvoří pomyslný ostroh v záhybu vrstevnic – bude jakýmsi završením svahu zarostého stromy – přirozenou dominantou okolí, aniž by sama musela být dominantní. Okna a terasy i z nejnižších podlaží nabídnou krásné výhledy východním a jihovýchodním směrem. Umístění objektu v prudkém svahu pod jeho hranou přímo vybízí k terasovému řešení. Stavba by měla jako skalní ostroh přírozeně vyrůstat ze svažitého terénu. Základní rytmizace je tvořena příčnými stěnami, kolmými k vrstevnicím, „skalními pilíři“ z mohutných gabionových stěn, které vymezují 5 hlavních modulů stavby. Tyto stěny zároveň zajišťují dostatečné oddělení mezi jednotlivými terasami a prosklenými stěnami bytů. Každý byt tak má vytvořen velmi intimní prostor mezi dvěma stěnami z přírodního materiálu, navozujícími pocit bezpečí, a zároveň má téměř jednolitou prosklenou stěnu s ohromujícím výhledem. Jednotlivé prosklené stěny bytů k terasám jsou v pravidelném modulu zalamované a vytvářejí tak dojem, jako by ze základní hmoty byly odebírány kostky a na jejich místě vznikají intimní zákoutí teras. Tyto „kostky“ mohou při stejném rozměru a materializaci mít různou funkci – terasa / pergola / zimní zahrada / uzavřený interier. Tato modulace dává nekonečné možnosti při vytváření bytů, proto je navžené dispozice nutno brát jen jako příklad, a je zde prostor pro precizování dispozic a skladby bytů s investorem i s budoucími klienty. Prosklené stěny jsou tvořeny výhradně kombinací pevných a otevíravých francouzských oken, před nimiž jsou umístěny posuvné hliníkové žaluzie s naklápěcími lamelami – tím se do kompozice fasády vnáší další rozměr a zároveň je zajištěn uživatelský komfort.

 • místoPod Šmukýřkou
  Praha 5 - Košíře
 • rok2007
 • investorV Invest CZ a.s.
 • autorJiří Hejda, Tomáš Herle
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizacefalse
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě