portfolio

bytový soubor habrovka

studie obytného souboru

Studie obytné skupiny pěti samostatných třípodlažních bytových domů s jedním ustupujícím patrema terasami v přírodním prostředí habrovka/Nad Pískovnou. Hmoty domů tvoří jednoduché kvádrové hmoty se světlých barvách a francouzskými okny svislých vertikálních proporcí. Jednotlivá podlaží jsou ve fasádním plášti mírně vzájemně posunuta, patra tak od sebe odděluje jemný horizontální stín. více

Základními hmotami bytových domů je pět kvádrů (A, B, C, D, E) každý o jednom (vzhledem ke sklonu terénu polozapuštěném) podzemním podlaží s garážemi a čtyřmi nadzemními podlažími, z toho poslední je s terasou půdorysného tvaru „L“. Vstupy do objektů jsou navrženy vždy ze severu, severní fasáda je také navržena s využitím úzkých formátu oken. Okna obecně jsou navržena se sníženým parapetem, aby prostorově ekonomicky navržené dispozice mohly čerpat z efektu tzv. „francouzského okna“, které zvl. u menších místností dispozici pocitově uvolní a otevřou. Zároveň se při akcentováním vertikální proporce oken docílí vhodné rytmizace fasád a pozitivního efektu „proříznutí“ jinak jednouchého obvodového pláště. Kontrast tmavých ploch oken, jejichž nadpraží pokračuje izolační deskovinou (popř. pro zvolený efekt je možné místo deskoviny pracovat s rozdílnou tloušťkou zateplovací hmoty, tj. o cca o 5 cm plochu nad okenním nadpražím zapustit dovnitř). Plocha nad oknem pak vytváří dojem pokračování vertikálního formátu okna, čímž umocňuje rytmizaci oken s plochami fasádního pláště, zvýrazňuje kontrast světlých a tmavých ploch (viz jednotlivé vizualizace). Jemné diferenciace mezi jednotlivými podlažími na fasádě je dále docíleno mírným zasunutím, resp. vytažením rohů fasády v zateplovacím plášti, čímž je dosíleno vytvoření jemné stínové linky, která tak pohledově mírně vizuálně odděluje každé podlaží a vytváří dojem jakéhosi pootočení jednotlivých pater mezi sebou navzájem. Vstupy do jednotlivých domů jsou před povětrností kryty subtilním prefabrikátem z pohledového betonu ve tvaru „L“ – závětřím s konzolou stříšky a stěnou kryjící závětří z jedné strany. Stěny budou opatřeny symbolem listu habru, který bude při výrobě prefabrikátu závětří otištěn ocelovou formou do povrchu stěny. Touto „areálovou symbolikou“ mohou být určitým způsobem (velikostí nebo počtem otištěných listů či barvou) odlišeny jednotlivé bytové domy / vstupy do nich a usnadnit tak orientaci návštěvníkům (v doplňku s orientačním číslem domu) i ostatním obyvatelům obytné skupiny, zejména pak dětem. Domy mají ploché střechy, ustupující podlaží pak terasu orientovanou jižním a východním směrem s volnými výhledy směrem na Prahu Krč a Novodvorskou. Konkrétní tvar či proporce osmi samostatných rodinných domů, které budou v budoucnu tvořit centrální část celého obytného souboru, není předmětem této soutěžní studie vzhledem k předpokladu, že budoucí majitelé předmětných pozemků nudou řešit výstavbu svých domů individuálně.

 • místoU Habrovky / Nad Svahem
  Praha 4 - Krč
 • rok2014
 • investorArcibiskupství pražské
 • autorRichard Doležal, Jiří Havrda, Ondrej Pleidel, Lukáš Soukup
 • spolupráceTomáš Herle
 • fotografie/vizualizacefalse
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě