portfolio

hotel melon karlín

novostavba hotelové budovy

Novostavba hotelu v rohové proluce typického pražského uličního bloku. více

Navržený dům pracuje s motivem pravidelného rastru okenních otvorů, který v území Karlína převládá. Se svou omítkovou fasádou v bílé barvě by měl kultivovaně navázat na charakter Karlínských ulic, ale zároveň ho plnohodnotně doplnit o nový prvek. Nová zástavba by se měla na rozhraní Pobřežní ulice citlivě napojit na starou karlínskou uliční sít'. Nároží domu je akcentováno segmentem, který neustupuje za líc hlavní fasády. Plochy fasád jsou v každém z pater jemně rozehrány šambránami oken. Konstrukční výšky jednotlivých pater hotelové budovy spolu s velikostí pokojů umožňují drobnější měřítko fasád. Dům je monofunkční, veškeré provozy jsou podřízeny hotelové funkci. Dům má jedno podzemní podlaží a devět nadzemních (v ulici Thámova je objekt snížen na celkem sedm nadzemních podlaží). Horní dvě částečně prosklená podlaží ustupují za líc fasády typického patra. Do přízemí jsou navrženy veškeré vstupní – společenské prostory hotelu. Na nárožní vchod navazuje vstupní hala a prostor recepce s turnikety, které oddělují veřejné a rezidentní prostory. Ke vstupní části je rovněž přičleněna kavárna. V přízemí se dále nachází administrativní část správy hotelu se svými provozy a místnosti zázemí. Přes turnikety u vstupu jsou residenti vedení k vertikálním komunikacím, schodišti a dvojici výtahů. Tyto komunikace procházejí celým objektem, tedy všemi nadzemními podlažími i suterénem. Další schodiště ve východní části objektu je navrženo jako vedlejší. Do typického patra (2np – 7np) jsou umístěny hotelové pokoje, jejichž vstupy navazují na centrální chodbu probíhající celým domem ve tvaru písmene „U“. Koncept dispozic je v redukovaných patrech (8np – 9np) oproti typickým patrům pouze modifikován. Na straně směrem do ulic jsou navrženy větší pokoje primárně řešené jako bezbariérové. Před těmito pokoji (v 8np) je navržena nepochozí terasa. Na obou koncích tvaru pomyslného písmene „U“ jsou navrženy pobytové terasy. Do podzemního podlaží jsou navržena místa pro parkovací stání a prostory technologie a vybavení domu.

 • místoPobřežní 64
  Praha 8 - Karlín
 • rok2012
 • investorTOLLESON a.s.
 • autorRichard Doležal, Ľubomíra Gallová, Jan Holna, David Macháček
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizacefalse
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě