portfolio

kostel sv. jana křtitele

novostavba komunitního centra s kostelem

Novostavba kostela situována na území Prahy 9 – sídliště Černý Most. Na kruhovém půdorysu je navržena přízemní stavba komunitního centra, do kterého jsou umístěny požadované doprovodné funkce k vlastnímu kostelu. Centrální, zhruba o 15 metrů převýšená, rovněž kruhová hmota sálu kostela je tvořena skleněnými copilitovými deskami. více

Na základě investorem stanoveného programu byla na kruhovém půdorysu navržena přízemní stavba centra s vyšší hmotou vlastního kostela. Jeho převýšené stěny jsou ve své horní části volné a copilitové desky tvoří korunu atiky. V těchto místech jsou rovněž umístěny zvony. Skleněný tubus obvodového pláště kostela tvoří kontrast k masivní hmotě podnože přízemí, která je tvořena gabionovými stěnami (konstrukce z drátokamenných prvků ve tvaru krychle, kvádru případně matrace, vyrobených ze svařovaných ocelových sítí, vyplněný přírodním nebo lomovým kamenem). Fasády v přízemí by byly z venku v budoucnu pokryté popínavou zelení. Sklo stěn hmoty kostela nad střechou přízemí je možné z exteriéru efektně nasvítit a dále podpořit dojem subtilní vyvýšené dominanty celého komplexu. Do centra návštěvníci vstupují přes zelený dvůr (v tomto prostoru je navržena výraznější solitérová zeleň), který je možné uzavřít mřížovým. To umožní optické propojení „venku s vnitřkem“ (veřejného prostranství s nádvořím kostela). Důležitým prvkem celkové koncepce návrhu je doplnění okolních ploch zelení, která později vytvoří přirozené pozadí (kulisu) centra a umožní pobyt návštěvníku i obyvatel sídliště v zalesněných částech. Tímto opatřením zároveň dojde k určité eliminaci hluku od dopravy z Ocelkovy ulice. Hlavní funkce kostel_ kapacita sálu 300 sedících a 100 stojících návštěvníku, dvě přímo navazující kaple (křestní a zimní). K prostoru kostela přiléhá místnost pro uložení Svátosti a dále Sakristie, zázemí personálu a prostor pro zpovědi s oddělenou hovornou. V přízemí jsou navržena dvě menší átria s částečně prosklenými stěnami bez zastřešení, která mohou sloužit buď pro modlitbu (při použití závěsů nebo neprůhledných skel) nebo naopak pro vizuální propojení s umožněním průchodu denního světle do vnitřních částí interiéru funkce ubytování_ v přízemí byt faráře a dvě bytové jednotky pro přechodné ubytování. V částečně zapuštěném suterénu pak byt vikáře a byt správce. funkce komerčně nájemní_ v přízemí prostory pro komerční využití (obchod, kavárna, knihovna apod.) funkce komunitní_ prostory společenské a učebny navazující na vstupní část v přízemí a dále učebny a víceúčelový sál v suterénu Dále jsou v suterénu umístěny prostory charity (kancelář se skladem pro převzetí a dočasné uložení darů), dále technologie a parking. parkování Celkem 58 parkovacích stání pro návštěvníky kostela (centra) a zaměstnance je rozděleno do dvou částí: venkovní - na terénu (40 stání), z nichž část může být komerčně pronajímána a podzemní parking v suterénu (18 stání).

 • místoOcelkova ulice
  Praha 9 - Černý Most
 • rok2010
 • investorArcibiskupství pražské
 • autorJiří Havrda, Peter Malaga, Petr Malinský, Pavel Šefl
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizacefalse
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě