portfolio

mariánské náměstí

architektonická soutěž

Revitalizací Mariánského náměstí je myšleno především navrácení původního historického genia loci této unikátní urbanistické ploše a povýšení jejího významu a důstojnosti do formy „nového“ a významného městského centrálního náměstí se sídelní budovou primátora v čele. více

Současný stav a využití náměstí je zcela v rozporu s jeho významem. Dnešní „náměstí“ není bohužel veřejným prostorem, ale pouhým dopravním uzlem Starého Města a parkovištěm nebo spíše úložištěm vozidel, která zcela beznadějně zaplňují všechny jeho plochy. Klíčem k návratu genia loci tohoto prostoru je proto především vyřešení dopravy v klidu a provozu v jeho okolí. Základem řešení je vybudování podzemního parkingu pod severní částí Mariánského náměstí tak, aby se tato stavba vyhnula základům gotického kostela Panny Marie Na Louži, jehož polohu známe s dochovaných plánů Cílem návrhu je dosažení maximální regulace pohybu vozidel na ploše náměstí a převedení veškeré dopravy v klidu pod zem. Návrh počítá s vjezdem do podzemního parkoviště podél severního průčelí Klementina v Platnéřské ulici, kde je možné využít stávajícího sníženého terénu u paty budovy pro vjezdovou rampu. Výjezd je pak navržen podél chodníku severní fasády Nové radnice v Platnéřské ulici. Povrch náměstí bude po vybudování podzemní stavby navrácen do svého měkkého svažitého tvaru a bude nově vydlážděn za použití původních žulových kostek a obrubníků, které dají celému prostoru jednolitý a velkorysý charakter. Návrh ponechává velkou střední plochu prázdnou a využitelnou pro reprezentační, kulturní a společenské aktivity obyvatel i návštěvníků města. Do těžiště plochy náměstí jsme situovali tradiční plynový litinový osvětlovací kandelábr na žulovém soklu, který svým světlem obohatí celkovou atmosféru. Osvětlení je dále řešeno plynovými lucernami po obvodě náměstí Pro zvýšení obyvatelnosti náměstí navrhujeme rozmístění tradičních laviček podél budov náměstí, které budou pevně spojeny s jeho plochou. Zákoutí před Trauttmansdorfským palácem bude obohaceno lípou, vysazenou na kruhovém ostrůvku do rostlého terénu s lavičkami. V koncepci revitalizace Clam - Gallasova paláce budou za zdí se sochou „Terezky„ vysazeny dva vzrostlé platany, které zarámují a zintimní toto malebné místo. Významným novým prvkem ve struktuře plochy náměstí je připomenutí existence gotického kostela Panny Marie Na Louži, který dal tomuto místu krásné pojmenování – Mariánské náměstí. Navrhujeme výtvarně ztvárnit a rekonstrukcí a archivně archeologickým průzkumem podložené obrysy původního zdiva kostela obnovit v dlažbě náměstí. Obraz plochy jeho podlahy bude trvale připomínat úkaz, který tuto plochu zvýrazní při silnějším dešti. Vodorovná vydlážděná plocha interiéru kostela, oddělená výškově od plochy ústí Husovy ulice dvěma stupni, se postupně plynule zanoří půdorysem presbytáře cca dva výškové stupně do skloněné plochy náměstí. Podlaha kostela Panny Marie Na Louži se při větším dešti naplní vodou do výšky několika centimetrů, která po několika minutách zmizí přes přepady do kanalizace. Během těchto několika okamžiků bude možné zahlédnout zrcadlící se původní plochu kostela Na Louži. Bude proto radostí pro návštěvníky Prahy se těšit na další déšť, aby tento úkaz mohli spatřit. Vodní zrcadlo na kamenné dlažbě tak na několik pomíjivých chvil připomene historický odkaz starobylého místa.

 • místoMariánské náměstí
  Praha 1 - Staré Město
 • rok2010
 • investorHlavní město Praha
 • autorPetr Malinský, Gabriela Šatrová, MAC / Martin Stránský
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizaceVizualizace: neoVISUAL
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě