portfolio

na stárce

ověřovací studie bytového souboru

Návrh zkoumá možnosti zástavby bytových řadových domů na svažitém pozemku nad Košířským údolím. více

Pozemek je situován na mírně svažitém severním svahu s výhledy do motolského údolí, na Vypich a stráně Strahova. Místo pro budoucí staveniště je dosud nezastavěnou plochou v minulosti využívanou pro rekreační sportoviště a pro parkovací plochy. Podél východní hranice je pozemek vymezen ulicí Na Stárce, odkud je velmi dobře dostupný. Jižní hranici určuje lokální železniční trať. Západ a sever budoucího staveniště je vymezen pouze majetkoprávními hranicemi, nikoliv morfologicky. V okolí se nalézá pro lokalitu tolik charakteristická bytová zástavba tří až čtyřpodlažních činžovních domů, seskupených podél komunikací do řad. Struktura a měřítko stávající zástavby a zmiňované kvalitní výhledy se stali jednoznačnou inspirací novým domům. Zmiňované leitmotivy místa, totiž výraz stávající zástavby a neopakovatelné panoramatické výhledy, byly nejvýznamnějšími faktory při návrhu obytné zástavby. Domy jsou především propojením zásad tvorby dispozice bytů (s ohledem na osvětlení a oslunění) s potřebou uplatnit fenomenální výhledy severním směrem. To vedlo ke vzniku koncepce diagonálně, oboustranně orientovaných segmentů s ideálním směřováním mimo prostor mezi domy. Přes relativně vyšší kapacity objektů dané zadáním stanovenou mírou využití území jsou výhledy z interiérů bytů orientovány mimo prostory mezi domy. Samotné domy díky segmentům mohou být navrženy téměř se severo-jižní orientací, napříč pozemkem. Bez koncepce diagonálně orientovaných segmentů by domy orientované ve východo-západním směru vytvářely svojí linií masivní hradbu, nebo by při severo-jižní orientaci nebylo možné byty vybavit kolosálními výhledy.

 • místoNa Stárce
  Praha 5 - Košíře
 • rok2010
 • investorV Invest CZ a.s.
 • autorJan Holna, David Macháček, Hana Němečková, Robin Müller
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizaceVisualarch
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě