portfolio

nejvyšší purkrabství praha hrad

rekonstrukce a dostavba návštěvnického centra

Soutěžní návrh řešení nového návštěvnického centra po demolici bývalého Domu dětí v areálu Nejvyššího purkrabství. více

Cílem bylo nalézt takové řešení, které umožní plnohodnotné využití budov pro stavební program nájemce při nejmenším možném množství zásahů do historické podstaty. Návrh využívá přirozený sklon terénu ke skrytí velkého objemu nových provozů (multifunkční kulturní prostor – sál pro výstavy, koncerty, společenské akce... + cafe) pod horní nádvoří. Nové prostory pro veřejnost jsou však jasně definované, moderní, nikterak neskrývají dobu svého vzniku. Velká prosklená fasáda spodního podlaží naopak spojuje tuto část s historickým nádvořím a jednoduché čisté tvary nekonkurují historickému tvarosloví. Umístěním hlavního nového objemu (nový multifunkční sál) pod horní nádvoří jsme obnovili obě nádvoří v jejich původním rozsahu. Využitím přirozeně stoupajícího terénu vchází návštěvník z dolního nádvoří po mírné rampě dolů do prostoru sálu pod horním nádvořím. Ten se do dolního dvora otevírá velkou prosklenou fasádou, dlažba nádvoří vstupuje do interieru, akce pořádané v interieru přirozeně přecházejí do nádvoří. Horní dvůr je tak očištěn od vestaveb, a stává se tak opět jasným nádvořím a předprostorem infocentru a vstupním prostorem pro akce konané v budovách purkrabství. Obě (nyní prosklené) brány do Jiřské ulice jsou otevřeny, stávají se opět skutečnými branami a obracejí se jak k příchozím navštěvníkům Hradu, tak k těm, kdo Hrad opouštějí . Jednoduchá plocha horního dvora, dlážděná velkými kamenými deskami, je výškově členěna dvěma rampami vyrovnávajícími různé výškové úrovně přízemí. Všechny místosti přízemí (infocentrum, foyer) tak mají přímý vstup na nádvoří. Zářezem mezi dvěma rampami vystupuje do nádvoří schodiště z dolního podlaží a umožňuje tak využívat zde umístěné prostory i při uzavření dolního nádvoří pro divadelní představení.

 • místoJiřská ulice
  Praha 1 - Pražský Hrad
 • rok2006
 • investorSpráva Pražského hradu
 • autorJiří Hejda, Jiří Chlumský, Agata Kiszka, Petr Malinský, Jindřich Ševčík
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizacevizualizace - Visualarch
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě