portfolio

předprostor fa čvut praha

soutěžní návrh na úpravu veřejného prostoru

Tématem soutěže je řešení koncepce nástupního prostoru před Fakultou architektury a Fakultou stavební ČVUT v kampusu v pražských Dejvicích. více

Předmětem soutěže, zadaným jejím vyhlašovatelem Fakultou architektury ČVUT, je řešení koncepce nástupního prostoru mezi novou Národní technickou knihovnou a VŠCHT na jižní straně jakožto Novou budovou ČVUT a existující budovou Fakulty stavební ČVUT na straně severní. Součástí zadání je návrh umístění soch J. Hejduka. Území v křížení ulic Technické a Thákurovy je součástí zeleného pásu takzvaného Engelova plánu, který je už téměř sto let podkladem pro rozvoj Dejvického kampusu ČVUT. Tento zelený pás vnímáme jako element nadřazený prostoru řešenému soutěží, a proto v našem návrhu respektujeme doplněním stromořadí jeho městotvorný princip, který byl v této části kampusu doplněn novějšími zásahy. Křížení jednotlivých ulic, protínaná stromořadím, jsou a mohou být dle našeho názoru řešena různorodě. V předmětném území dochází navíc k situaci, ve které je v kampusu obvyklá axiálnost narušena silnou diagonální osou směřující okolo NTK k průchodu mezi budovami Fakulty stavební a novou budovou Fakulty architektury směrem k menze ČVUT. V daném místě dochází k průniku zeleného parkového pásu a jednotlivých přístupů do původních budov jako i do nově vystavěných budov kampusu ČVUT. Řešení je novou interpretací zeleného pásu v ose ulice Thákurovy tak, aby byl umožněn pohyb chodců bez přechodu trávníku, potažmo bez vytváření asfaltových ploch tam, kde byly nejdřív vyšlapány pěší cestičky. Navrhujeme volně do sebe přecházející kombinaci dlažby z probarvených betonových desek několika různých podélných velikostí, trávníku a nízké zeleně, jakožto vodní plochy v části pruhu mezi osou ulice Technické vedoucí ke vchodu Stavební fakulty a diagonálnímu přechodu k menze a nové budovy FA. Hejdukovy sochy umísťujeme přesně do těchto nejfrekventovanějších míst. Socha sebevraha se zrcadlí ve vodní ploše. V pohledu od poblíž stojící Sochy matky sebevraha zvyšuje hladina vody pocit oddálení a ztráty syna – symbolicky se mu již nelze přiblížit. Skulptury jsou umístěny po obou stranách přechodu k menze a nové budovy FA. V poledních hodinách – ale pouze v poledních hodinách - mezi nimi bude panovat značný ruch, procházející tak budou upozorněni na jejich přítomnost a animováni se navrátit kdykoliv jindy během dne a pozorovat je v klidu. Socha sebevraha je z dálky viditelná z ulice Technické. Matka zůstává skryta v mnohem intimnější poloze za budovou NTK. Při vstupu do otevřeného prostranství křížení parku se odhalí i Socha matky a tato dvojice soch definuje výhled a přístup k nové budově Fakulty architektury. Sochy je možno pozorovat ze všech vstupních prostor do přilehlých budov. Důležitým mobiliářem nově pojatého zeleného pásu jsou nepravidelně rozmístěné betonové lavičky, vyrůstající z dlažby ve formátu jejích desek – jsou pouze vyšší a umístěné zčásti v dlažbě, zčásti na okraji zeleně a vody a pro zpříjemnění posezení mohou být případně opatřeny dřevěnými částmi. Ve večerních hodinách budou podsvíceny a svou tlumenou září vytvářet přechod k novému vchodu do Stavební fakulty. Přístup k němu navrhujeme jako dlouhou jednolitou rampu, vedoucí od severního chodníku ulice Thákurovy až ke vstupu do budovy. Obytná rampa je osázena podobnými lavicemi jako v prostoru zeleného pásu – pouze hustěji. Spolu s novou, nebo nově opláštěnou, a rovněž prosvětlenou stříškou nad vchodem bude na osoby přibližující se od Vítězného náměstí působit dojmem širokých svítících schodů. Území přiléhající ke vstupní rampě bude pozvolně sníženo přibližně do roviny prvního podzemního podlaží Stavební fakulty, stejně tak jako prostor pod samotnou rampou, takže zde vznikne velká chráněná plocha pro parkování bicyklů. Barevný povrch cyklistického parkoviště probíhá pod celou délkou vstupní rampy, na jejím konci u fasády Stavební fakulty vystoupá vzhůru a bude zakončen ve stříšce nad vchodem. Stoupající část tohoto barevného koberce včetně stříšky bude narozdíl od masivního povrchu parkoviště provedena ve stejné barvě, ale v průsvitném materiálu, tj. ve skle nebo v poly-karbonátových deskách. Vyhloubený materiál bude použit v západní části řešeného území. Zde vznikne několik zatravněných pahorků, zvoucích studenty i učitele, jako i kolemjdoucí veřejnost ke krátkému či delšímu posezení na slunci.

 • místoThákurova ulice
  Praha 6 - Dejvice
 • rok2010
 • investorČVUT
 • autorRichard Doležal, Peter Malaga, Pavel Šefl
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizacefalse
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě