portfolio

rezidence na malvazinkách

novostavba bytových domů

S novým klientem a novým architektem vznikla nová koncepce, která měla za cíl původní bytové domy zbavit košatého architektonického slohu a přetvořit je na designově střídmě řešené viladomy s moderně pojatými dispozicemi bytů. více

Projekt Rezidence Na Malvazinkách vznikal na základě původního návrhu. Náš klient získal projekt s vydaným územním rozhodnutím. S novým klientem a novým architektem vznikla také nová koncepce, která měla za cíl původní bytové domy zbavit košatého architektonického slohu a přetvořit je na designově střídmě řešené viladomy s moderně pojatými dispozicemi bytů. Původní návrh definoval základní kapacity, rozměry a tvar objektů. Zachování těchto hodnot, které nebylo možné měnit bez zásahu do územního rozhodnutí, definovalo při komplexní změně pojetí architektury zásadní myšlenku návrhu nového projektu. Na velmi členité stopy půdorysů i siluet domů z předchozího projektu mělo navázat nové tvarosloví. Idea, která v jednom směru dělí každou ze třech staveb na skupinu kvádrů – segmentů procházejících celým objemem, takovou myšlenku podporovala… Mírně k severu svažující se pozemek v Praze 5-Košířích se nachází jižně od historické usedlosti Šalamounka. Z téměř celé plochy parcely je zajímavý výhled do údolí přírodního parku Košíře, na Motol a horizont Strahova. Toho se byty třech domů umístěných na vrstevnici úzkého pozemku snaží beze zbytku využít. Tři domy (dva šestipodlažní a jeden s pěti nadzemními podlažími) jsou navíc umístěny na jednotné podnoži, která pro ně vytváří využitelný parter s rozmanitým prostředím kombinujícím soukromé a poloveřejné prostory, a která jim umožňuje potřebný nadhled pro pohledy do údolí. Dispozice bytů jsou pokud možno řešeny tak, aby na vstup vždy navazovala společenská část bytu s obývacím prostorem a kuchyňským koutem. Intimní část bytu s ložnicemi a jejich zázemím je řešena jako samostatný celek chráněný od vstupních a společenských prostor. V bytech jsou minimalizovány chodby, naopak relativně velká plocha je poskytována šatnám a komorám. Ve společné podnoži, z větší části zahloubené do svahu pozemku, jsou umístěny podzemní garáže residentů, zázemí a technické prostory. Příjezd do areálu je oproti vstupům pro pěší orientován na severní, tedy opačnou stranu, a nachází se i v jiné úrovni. Skladba vůči sobě posunutých segmentů, základní koncept architektury domů, je podporována navrženou barevností. Čela úzkých kvádrů jsou světlá, boky tmavé. Pro pozorovatele je tak jednoduché orientovat se v jednotlivých střizích objemů i jednotlivé segmenty rozpoznat napříč domem. Z konstrukčního i materiálového hlediska jsou domy navrženy střídmě, standardně (nikoliv však „lacině“). Chceme, aby kvality domů spočívaly v konceptuální rovině, nikoliv v počtu netradičních řešení a v užití složitých architektonických či dispozičních detailů. Projekt je realizován bez účasti DAM architekti.

 • místoČeská
  Praha 5 - Košíře
 • rok2008
 • investorSatpo a.s.
 • autorJan Holna, Petr Šedivý
 • spoluprácePetr Burian, Jana Hanzalová, Hana Němečková, Peter Schmidt, Miloš Linhart
 • fotografie/vizualizaceVisualarch
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě