portfolio

rezidenční park baarova

soutěž - novostavba bytového komplexu

Bytový komplex v prostoru lokality BB Centra, místo pro setkání dvou různých urbanistických struktur. Vytvoření funkčního předělu, který by akceptoval původní a nově utvářenou urbanistickou strukturu v dané lokalitě, jsme chápali jako hlavní motiv, kterému jsme podřídili náš návrh. více

Koncepce návrhu vychází ze zadávacích podmínek soutěže. Rozsah a jednotlivé limity byly předem stanoveny. Staveniště je jasně ohraničeno stávající uliční strukturou, současnou i plánovanou zástavbou a prostorem budoucího parku. Lokalita je námi chápána jako místo pro setkání dvou různých urbanistických struktur. Navrhované stavby budou v budoucnu tvořit předěl mezi novou zástavbou BB Centra a původními objekty bytových domů tvořících torza původně zamýšlených bloků. Vytvoření funkčního předělu, který by akceptoval původní a nově utvářenou urbanistickou strukturu v dané lokalitě, jsme chápali jako hlavní motiv, kterému jsme podřídili náš návrh. Naše úsilí jsme směřovali k vytvoření staveb jejichž architektura i dispozice nejsou podmiňovány materiály a mírou zpracování detailu, ale naopak vycházejí z logických vazeb okolní zástavby a přirozených požadavků v dané lokalitě. Základní tvar a umístění budou neuzavírá staré stávající domy za hradbu Residenčního areálu, ale naopak umožní co největší optické rozšíření prostoru parku za úroveň hranice jižních fasád navrhovaných budov. Umístění budov neakceptuje úhlopříčné odklonění ulice od jejího původního směru. Partery domů dále navazují na uliční čáru definovanou objekty skladů. Toto řešení nejenže umožní v budoucnu navázat s další navrhovanou zástavbou v Baarově ulici, ale především, je takto definován nový prostor zeleného náměstí, do kterého směřují plochy obchodů a služeb. Celý areál je rozdělen do dvou základních konceptů. Tři nejnižší domy (západní polovina bytového areálu) jsou umístěny do prostoru soukromého parku. Intimní prostor mezi domy navazuje na zahrady stávajících domů v Baarově ulici. Zahrady budou využívány všemi residenty bytových domů k relaxaci. Předpokládáme, že zde budou umístěny odpočinkové zóny, dětská hřiště, eventuálně plochy pro aktivní odpočinek (hřiště pro kuželky, petang, cvičný golfový green). Po průchodu hlavní recepcí bude soukromý park příjemným prostředím pro první kontakt návštěvníků s vnitřním prostorem bytového areálu. Plocha mezi další trojicí domů (východní polovina) je využita pro komerci a služby. Návrh záměrně využívá severní prostor před domy k definování nového veřejného ozeleněného náměstí.

 • místoBaarova ulice
  Praha 4 - Michle
 • rok2005
 • investorPasserinvest Group
 • autorJana Hanzalová, Jan Holna, Peter Malaga
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizacefalse
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě