portfolio

za haštalem 3

rekonstrukce a dostavba

Rekonstrukce stávajícího historického objektu s dostavbami uzavírajícími areál v moderním tvarosloví. Domovní parcela má velmi nepravidelný podélný tvar se dvěma výstupky, v podstatě lichoběžníkový dvůr je obestavěn po všech čtyřech stranách. V jeho jihovýchodním koutě počíná úzká, zalamující se ulička, která vede ke křídlům v jihovýchodním výstupku, svírajícím ostrý úhel. více

Návrh vychází ze stávající prostorové struktury areálu a jeho okolí. Považujeme urbanistické tvarosloví této části Starého Města za v podstatě dokončené a naše „intervence“ se omezují na dotvoření areálu v půdorysných stopách kdysi existujících,ale dnes odstraněných staveb (viz historické foto a plány). V zásadě lze říci, že obě dostavby – „S“ jako severní a „J“ jižní jsou svým umístěním a výškou novodobým doplněním kdysi kompaktní struktury rostlého Starého Města. Dostavby jsou tedy „nápravou“ dezurbanizace této části centrální Prahy, kdy v důsledku asanace a následné komunistické neúdržby zanikly části budov, které nyní doplňujeme a dotahujeme tak kompaktnost této městské struktury. Jižní dostavba „J“ je důsledně moderní,soudobou novostavbou o 4 podlažích s posledním ustupujícím podlažím a s rovnou střechou a s ponecháním existující historické budovy prakticky beze změny. Severní dostavba je pak soudobou parafrází na „brutalismus“ 60.let 20.století, prostorově i výškově objemově kopírující zástavbu předchozí,doloženou otiskem na existujícím severním štítu - viz historické foto a plány, opět s rovnou střechou. Nádvoří, uzavřené jižní dostavbou je důsledně řešeno jako klidová, privátní zóna majitelů jednotlivých bytů, jako bezpečné a tiché území uvnitř vnitrobloku, kultivované jemným architektonickým detailem kamenných dlažeb a miniaturní zahradní architektury. Stávající budovy okolo nádvoří projdou kompletní obnovou včetně vestaveb do podkroví, osvětlenými na exteriéru sedlovými či ve vnitrobloku pultovými vikýři. Uvnitř budov vzniknou rozlehlé a světlé bytové prostory s důsledným uplatněním soudobého architektonického designu se zachováním všech hodnotných detailů a řemeslných prvků. Nově komponované dostavby jsou soudobě řešené s velkými francouzskými okny a představují konstrukčně klasický vyzdívaný železobetonový skelet s obkladem fasád probarvenými sklocementovými deskami ve světlých okrově bílých (dostavba „S“) a pískovcově okrových (dostavba „J“) tónech. Půdní vestavba je osvětlena kombinací sedlových a pultových vikýřů. Komunikace jsou důsledně využity stávající: vertikálně jsou využita existující schodiště v obou křídlech historických budov,vodorovné komunikace jsou minimalizovány a opět jsou na místě původních chodeb. Novinkou je ve všech verzích vestavba 2 osobních výtahů v místech po dožilých toaletách a komorách v těsném kontaktu s existujícími schodišti. Podzemní zakladačový parking pod dostavbou „S“ je řešen s výtahem a točnou tak, aby zabíral co nejméně místa a umožnil pohodlné parkování všem uživatelům bytů v celém areálu. Rekonstrukce stávajícího historického objektu s dostavbou „J“ uzavírající areál v moderním tvarosloví. Tato dostavba je navržena jako konstrukční skeletový systém s vyzdívkami a materiálově se jedná o prostorově výrazně tvarovaný obklad z probarvených sklocementových jehlanovitých elementů v pískovcově okrové barvě o velikosti cca 30 x 27,5 cm jako parafráze na historickou bosáž, zjemňující lapidární hmotu kubické novostavby . Okna jsou aluminiová s nejvyšším standardem detailu v barvě grafitu s čirým zasklením a s deskovými zábradlími ze skla. Nad všemi okny jsou navrženy vnější rolety,regulující vnitřní klima, osvětlení a oslunění a poskytující bezpečnost uživatelům bytů. Dostavba na severním štítě „S“ je řešena v soudobém tvarosloví jako volná parafráze modernistické architektury 60.let 20.století se světlým obkladem z probarvených elementů ze sklocementu a s aluminiovými okny v grafitové barvě s čirým zasklením trojsklem a se skleněnými deskami zábradlí na terasách. Nad všemi okny jsou navrženy vnější rolety, regulující vnitřní klima, osvětlení a oslunění a poskytující bezpečnost uživatelům bytů. Stávající budovy areálu jsou obnoveny a důsledně konstrukčně a staticky ošetřeny (dožilé stropní konstrukce ze dřeva,napadené dřevěné krovy atd.). Veškeré vnitřní i vnější omítky jsou odborně opraveny po provedeném průzkumu a jednotlivé byty jsou důsledně řešeny v soudobém designu za využití všech dochovaných a repasovaných umělecko-řemeslných prvků. Stávající okna jsou dílem odborně repasována a dílem provedeny jako kopie stávajících špaletových oken. Totéž se týká i vnitřních dveřních křídel a jejich zárubní včetně vnějších vstupních dveří a vrat. Na střeše budou jako krytina nad izolačním souvrstvím použity bobrovky klasického typu,vikýře budou kryty stejnou krytinou a jejich boky budou omítané s přiznanými dřevěnými prvky jejich konstrukcí. Okenní rámy ve vikýřích budou v barvě okolního dřeva (nebudou natírány bíle). Podhledy mezi krokvemi v podkrovích jsou z desek SDK, natíraných bíle. Dispozice bytů v existujících budovách vycházejí důsledně z jejich konstrukčních systémů a stávajících dveřních a okenních otvorů včetně klenebních systémů. Podrobnější řešení viz výkresová část. Technologicky se jedná o klasickou zděnou stavbu, která je ve svých variantních dostavbách doplněna skeletovým železobetonovým systémem s cihelnými vyzdívkami - podzemní parkoviště je řešeno při použití milánských stěn jako železobetonová stěnová konstrukce,odizolovaná od působení podzemní vody ve štěrkopískovém zvodněném souvrství a ukotvená v hloubce cca 12-14 m ke skalnatému podloží zemními předepnutými kotvami.

 • místoZa Haštalem 3
  Praha 1 - Staré Město
 • rok2013
 • investorHastal Apartments s.r.o.
 • autorPetr Malinský, Gabriela Šatrová
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizacefalse
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě