portfolio

zš duhovka

přístavba tělocvičny a kanceláří soukromé základní školy

Soukromá základní škola Duhovka sídlící v pražském Břevnově aplikuje vzdělávací filosofii Marie Montessori. Ve vyzvané soutěži jsme byli osloveni k předložení návrhu na dostavbu budovy této instituce. Škole chybí tělocvična a prostory pro administrativní zázemí. Krom dvojice přistavovaných boxů navazujících na logiku původní budovy byl součástí našeho návrhu rovněž kompletní redesign venkovních prostor školní zahrady navržený společně se zahradními architekty a05. více

Základem námi zvoleného konceptu hmotového řešení je respekt k původní regulaci místa a situaci, kterou nastolila morfologie pozemku a jeho přístupnost. Těžištěm návrhu hmot je práce s dvojicí ortogonálních boxů. Pravoúhlá volumetrie váže na nejúspornější utilitárnost hrací plochy. Box 1 je tedy tělocvična. Tělocvična potřebuje velkou světlou výšku, potřebuje přirozené denní světlo, ale světlo/resp. otvory v úrovni podlahy pro ni nejsou optimem. Box 1 je proto z větší části ponořen do terénu podél východní hrany pozemku s podlahou v úrovni 1. PP školy. Pohledově ho reprezentuje nejprostší možný, po obvodě svislých stran průsvitně prosklený kvádr. Box 2 je rovněž prosklený kvádr. S několika drobnými rozdíly. Je plný kanceláří, je dvoupodlažní a je nadél obalen tmavou kapotáží, která zachovává delší strany otevřené. Box 2 „levituje“ nad dvorem, neboť pod sebou skrývá otevřený parking. Co do půdorysného rozměru jsou oba boxy navenek totožné. Liší se vůči sobě výškou, která zohledňuje pozici vůči svahu. Výtvarným klíčem pro materiálový a tvarový výzor budovy je prezentace přístaveb jako variace na téma dvou „sourozeneckých“ průsvitných boxů, větší z nich dostává navíc obvodovou obálku. Primérní dvojicí materiálů je tudíž sklo (translucentní v podobě tvarovek profilit anebo transparentní ve formě hladkého čirého skla) a pevný, antracitově šedý obklad tvořící obálku (plech, eternit apod.). Tmavá obálka většího z boxů je v severním a jižním průčelí prolomena kruhovými otvory jako parafráze motivu duhové kuličky. Jinými slovy – to, nač odkazuje barevný dekor kruhových úsečí na severních rizalitech školní budovy, má sídlo vedení zřizovatele ve 3D. klíč • zachování pravoúhlé prostorové regulace, která je lokalitě vlastní • koncept dvojice boxů nad shodně velkým půdorysem reagujících na terén • duhovka je průsvitná • duhovka je kulatá • duhovka je barevná • školní zahrada jako multifunkční nástroj zábavy/poznání/sportu

 • místoNad Kajetánkou 9
  Praha 6 - Břevnov
 • rok2014
 • investorZákladní škola Duhovka, s.r.o.
 • autorPetr Burian, Ondrej Pleidel
 • spolupráceTomáš Herle, Hana Němečková
 • fotografie/vizualizaceTomáš Herle
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
pozice na mapě