portfolio

afi vokovice

new administrative centre

more

Nárožní parcela má v současnosti znaky periferie, vybudováním stanice metra u křižovatky s Kladenskou však nabyla na významu. Je přímo předurčena k umístění dominantní stavby, která se stane jedním z důležitých objektů, rytmizujících dlouhou Evropskou třídu. Objekt bude jasně viditelný při jízdě oběma směry, zvláště ve směru od letiště. Nová stanice metra zase přivede množství lidí přímo do parteru budovy. Nutnost rozdělit návrh do 2 budov jsme využili i ve hmotovém konceptu – nižší budova A tvoří „záda“ celému areálu, vertikálně koncipovaná budova B tvoří dominantní „hlavu“ . Mezi oběma budovami vzniká klidový prostor „nádvoří“ s dostatečnou rozptylovou plochou a se širokými možnostmi parkových úprav (zeleň, vzrostlé stromy, voda ...). Budovu 2. jsme „nadzvedli“ a podložili proskleným parterem s obchodními plochami s přímou vazbou na stanici metra. Výrazně plasticky tvarovaná fasáda svým zakřiveným průběhem nabízí zajímavý a proměnlivý vzhled při pohledu zvenčí. Tento výraz je nezaměnitelný, jasně se odlišující od unifikovaných plochých prosklených fasád. Je výrazně odlišná od běžných obdobných budov. Obě budovy ve svém vzájemném vztahu (i každá samostatně) se stávají jasným vizuálním logem projektu. Půdorysný tvar budovy příznivě snižuje celkovou plochu fasády – organický tvar je nejvhodnější z hlediska tepelných ztrát a zisků a zároveň umožňuje použitím jednoduché modulace libovolné členění i maximální ekonomizaci výstavby použitím jednoho jediného modulu po celém obvodě stavby. Opakování stále stejného detailu umožňuje jeho dokonalé vyřešení a využití prefabrikace, aniž by toto mělo vliv na kvalitu a sílu celkového architektonického výrazu.

 • addressEvropská
  Praha 6
 • year2019
 • investorAFI Europe
 • design teamJiří Hejda, Iveta Chitovová, David Macháček, Petr Šedivý, Pavel Uttendorfský
 • collaborationMarian Karel (výtvarné dílo)
 • photographs/visualizationsVisualarch
 • tags
 • share:facebook
  twitter
  pinterest
plans
wrote about us

more >
související články v našem blogu

more
location on the map
Stay in touch

By submitting, you agree to our data protection policy.

Follow DAM.architekti