portfolio

port 7

new polyfunctional centre

We´ll be back soon! Sorry for the inconvenience but we´re translating the page at the moment. If you need to you can always contact us, otherwise, we´ll be back shortly! more

Návrh revitalizace a konverze stávajícího brownfieldu areálu bývalého podniku výroby prefabrikátů Wolf-Prefa v Holešovicích je realizován mezi Trojským mostem a mostem Barikádníků. Ze severu je území vymezeno Vltavou a z jihu tratěmi ČD - nádraží Holešovice. Propojení stávajících městských částí s novým areálem a řekou je v návrhu realizováno pro pěší průchodem pod železničními nástupišti Nádraží Holešovice a dále příjezdy automobilem do garáží komplexu ze západu a východu. Nová výstavba areálu je výškově usazena na podnoži navazující na průchod z nádraží ČD nad výpočtovou hladinou záplav Q 2002. Parter je částečně krytý pergolou z lamelových prvků, který pocitově odcloňuje a zklidňuje parter a odděluje ho od vyšších částí staveb. Administrativně-obchodní parter se postupně rozvolňuje do pozice pobytových luk a doplňkové zeleně přes kaskádu nízkých teras, které meandrují mezi objekty v severní frontě. Tři administrativní objekty (věže) vzájemně propojené krčky při jižní straně komplexu drží kolmou pravidelnou pozici k ose železniční dráhy a vytvářejí přechod k rozvolněné zástavbě v severní frontě. Zde jsou pak čtyři samostatně stojící vějířovitě umístěné nižší věže s funkčním využitím na kanceláře, hotel a školu. Pootočení těchto objektů od přímé osy sever - jih umožňuje větší výhledovou i pohledový komfort obyvatel i návštěvníků. Ubytovací objekty v severní frontě při řece jsou ze shodného důvodu v patrech odlehčeny průběžným systémem lodžií/ balkónu. Administrativní hmoty jsou v území objemově a pohledově dominantnější, akcentují polohu nádraží a vytvářejí akustickou bariéru i určitý kontrast s hotelovými věžemi a školou směrem k řece. Maximální počet nadzemních podlaží centrální jižní věže je deset, v podnoži jsou umístěna dvě podzemní podlaží určené pro parkování, sklady a technologie. Projekt počítá s napojením a průběžným zprůchodněním levého břehu Vltavy Holešovickým meandrem v ose východ-západ směrem do Trojské kotliny s realizací cyklistické a pěší stezky a zatraktivněním břehu s vytvořením rekreačních a pobytových ploch napojených na plánovanou říční městkou dopravu a dále navazující na zmíněný bezbariérový průchod pěších návštěvníků z metra a nádraží Holešovice. V rámci areálu jsou zachovány a rekonstruovány objekty bývalého hospodářského dvora „U Šimků“, který bude rekonstruován na wellness a saunové centrum a původní halový objekt Armovny – v projektu nově navrženy sportovní lofty. Zeleň vytváří oddychová místa s pobytovými loukami. Říční břeh počítá s budoucí zastávkou říční tramvaje. Projekt je navrhován s cílem získat certifikaci LEED Platinum a dále také v certifikačním systému WELL zaměřeném na zdravé vnitřní prostředí.

 • addressPartyzánská 18/23
  Praha 7-Holešovice
 • year2018
 • investorPort 7 s.r.o. (SKANSKA) a GEONE Real Estate a.s.
 • design teamJiří Havrda, Štefan Zifčák, Richard Szilvássy
 • collaborationŠárka Ullwerová, Shota Pertenava, Martin Chudíček, Ondrej Pleidel, Matej Marada, Gabriela Šatrová,Pavel Šefl, Michal Papež
 • photographs/visualizationsX TEND London
 • tags
 • share:facebook
  twitter
  pinterest
plans
location on the map