portfolio

open gate II

new school building

We´ll be back soon! Sorry for the inconvenience but we´re translating the page at the moment. If you need to you can always contact us, otherwise, we´ll be back shortly! more

Návrh respektuje relativně úzce specifikované zadání, které pro výstavbu hlavního objektu školy, definuje pozemek při ulici Na Vlčovce. Proto je nově navržená budova prvního a druhého stupně základní školy, i gymnázia, umístěná právě na tuto plochu, proto je celý areál, v zásadě přesně podle zadání, rozdělen na prostor s novou budovou školy a „zámecký“ park s upravenými historickými objekty pro volnočasové aktivity (výtvarné a hudební činnosti) a objekt školky. Zatímco západní polovina území s neogotickým zámečkem je stavebně de-facto uzavřená a návrh je zpracován povětšinou v duchu rekonstrukce či drobných úprav pro nové účely využití, na straně východní je navržen nový, hlavní objekt školy, V průběhu návrhu bylo čím dál více jasné, že leitmotivem naší práce bude nalézání témat a aktivit, které by studenty motivovaly a učily je praxí. Školu, resp. školní areál, nepojímáme pouze jako soubor, kde základem jsou budovy s učebnami zasazené do chráněné zeleně. Tuto standardní koncepci obracíme a primárně se snažíme nacházet vhodná místa pro cílená využití v celém areálu. Jsou to právě tato centra, která následně formují navrhované, či rekonstruované budovy, definují jejich dispoziční a prostorová schémata. Vzájemná interakce exteriéru a vnitřních prostor umožňuje flexibilitu využití, vizuální i dojmovou atraktivitu výuky, i autentičnost a reálnost výukových metod. Školou lze pojmenovat nejen vnitřní prostory s učebnami, ale celý interaktivní areál. Celkový charakter relativně nízké a členité zástavby pozemku s vysokou interaktivitou k venkovnímu prostoru vychází z respektování zadaných podmínek. Do návrhu se taktéž propisuje pečlivé sledování měřítkových a urbanistických vztahů k okolní stávající zástavbě a návaznost na limity územního plánu.

 • addressNa Vlčovce
  Praha 6
 • year2014
 • investorCleverNet s.r.o.
 • design teamJan Holna, Tereza Kupková, Hana Kozohorská, Ondrej Peidel
 • collaborationfalse
 • photographs/visualizationsVisualarch
 • tags
 • share:facebook
  twitter
  pinterest
plans
wrote about us

more >
související články v našem blogu

more
location on the map
Stay in touch

By submitting, you agree to our data protection policy.

Follow DAM.architekti