portfolio

municipal projects prague 2010

ˇBella Vista´hiking route / footbridge over Plzaňská

We´ll be back soon! Sorry for the inconvenience but we´re translating the page at the moment. If you need to you can always contact us, otherwise, we´ll be back shortly! more

Máme rádi výhledy. Máme rádi výhledy na prahu. Máme rádi procházky a také výlety na kole. Máme rádi dlouhé trasy, na které je možno nastoupit a opustit je kdekoli. Máme raději kontinuální parkovou zeleň nežli malé izolované zelené ostrůvky. Máme rádi putování místy, kde se naše kroky nekříží s auty. Neradi se podřizujeme automobilistům Nemáme rádi, když kvůli výhledu (-ům) musíme zbytečně stoupat a klesat. Nemáme rádi, když nám terén a dopravní infrastruktura vytváří těžko schůdné bariéry. Mezi výjimečné vlastnosti levého břehu Vltavy patří jeho výrazná terénní morfologie. Díky jeho příkrým, vysokým a doposud ozeleněným svahům máme možnost obdivovat pod korunami stromů panorama města v jeho samém středu. Vrstevnicová vyhlídková trasa například Petřínskými a Kinského sady je všeobecně známa. Pokud bychom ale chtěli pokračovat dále proti proudu řeky po ose zelených ostrůvků parků, velmi brzy narazíme na bariéry. Bariéry jak krajinné-terénní, tak člověkem zbudované - především v podobě dopravní infrastruktury města. Proto nabízíme myšlenku spojení. Představujeme si ji zhmotněnou ve vytyčení (označení, upravení, vystrojení) takové trasy, kterou uvítají všichni přátelé pohybu po zelených částech Prahy. Navrhujeme stezku, která se nesnaží být nutně nejkratší spojnicí. Důležitými kritérii jejího vedení je mírné terénní převýšení, pestrost prostředí, co nejatraktivnější výhledy na metropoli a eliminace souběhu, či dokonce křížení s automobilovou dopravou. Propojujeme parky Petřín, Sacré-coeur, Mrázovka, Paví vrch, Mravenčí vrch a Děvín až po Hlubočepské skály nad Prokopským údolím. Předkládáme trasu dlouhou 14 km vedoucí jen skrze zeleň a klidné vilové čtvrti. Místo, které reprezentuje jednotlivý dílčí zásah ve jménu trasy „bella vista“, je překlenutí Plzeňské ulice pěší lávkou. Visutá lávka v rovině nad existujícím silničním přemostěním mezi vjezdy do Strahovského tunelu a Mrázovkou spojí dnes poněkud opuštěný park Sacré-coeur s vrchem Mrázovka a eliminuje tak nutnost složitě překonávat rušné dopravní tahy Plzeňskou a Kartouzskou. Zvolená forma sleduje půdorysný tvar stávajícího přemostění údolí. Rozeklání lávky do tvaru písmene ypsilon umožňuje spojení svahu Mrázovky se dvěma body na severní straně údolí: s vrcholem portálu Strahovského tunelu a parkem Sacré-coeur. Subtilní hranol schodiště a výtahu protahující se skulinou mezi tělesy silničních mostů umožňuje bezbariérový přístup z úrovně Plzeňské ulice a tím i nástup na trasu z parteru.

 • addressPlzeňská
  Praha 5 - Smíchov
 • year2010
 • investorMěstské zásahy Praha 2010
 • design teamPetr Burian, Tomáš Vlasák, Jiří Vojtěšek
 • collaborationfalse
 • photographs/visualizationsfalse
 • tags
 • share:facebook
  twitter
  pinterest
plans
location on the map