portfolio

cherubín II

novostavba administrativního objektu a sportovní haly - fáze II

Parcela a náplň stejná, jako v předcházející fázi projektu (Cherubín I). Jen smělost investora narostla do výšky 13 podlaží. Rovněž naše původní cherubínova prostorová stuha zůstala - jen se poněkud dynamičtěji zašmodrchala. více

Námi navrhovaná zástavba nárožní parcely pracuje s daným prostorem jako velmi důležitým, významným bodem avizujícím vstup do centrální části Smíchova ze západu. Svojí pozicí se dům zároveň dostává do role elementu uzavírajícího dálkový průhled z Lidické přes Anděl k Plzeňské a tudíž z opačného směru uzavírá centrum Smíchova v okolí Anděla. Novým kontextem budovy jsou i pohledy při průjezdu městským dopravním okruhem – od portálu tunelu Mrázovka a zejména při výjezdu ze Strahovského tunelu. I proto pracuje návrh s principem významné výškové dominanty, která by na jiných pozicích v nejbližším okolí neměla z městotvorného hlediska zdaleka takové opodstatnění jako právě na tomto místě. Jednoduchý hmotový princip navrženého řešení je založen na práci se zalamováním jednoho kompaktního objemu. Ten výškově nejprve naváže na budovu č. 13 v ulici Na Zatlance. Nad hlavní nástupní plochou před objektem vytvoří podchozí prostor ústící do vnitřního otevřeného atria. Objem následně sklesá východním směrem k ulici Kováků, aby se přes další zalomení v úrovni 5.np nasměroval šikmo uloženou hmotou zpět západním směrem k nejvyšší úrovni, kterou budova dosahuje (tzn. 13np). Zde se zalamovaná hmota transformuje v severní část věže a sestoupí zpět na úroveň okolního terénu, aby se znovu zalomila do horizontálního jižního křídla. Směry zalamování hmoty reagují na směry přítomné v území – tzn. uliční čára Plzeňské, její zalomení směrem k portálu strahovského tunelu a směr přemostění mezi tunely. Dynamiku navíc dodává celé kompozici práce s vykloněním některých hran – zejména směrem k mostu a nad ulicí Kováků. Do jediné hmoty jsou zde integrovány kancelářská budova a těleso sportovní haly. Navržený objem se tak dostane až k západnímu slepému štítu gymnázia, kde je komunikačně propojen se školou a s ulicí Mrázovka. Vytvoření určité hmotové bariéry mezi dvorními průčelími gymnázia a přemostěním mezi oběma tunely městského okruhu, která případným umístěním námi navrhované budovy vznikne, přinese nepochybně pokles hlukového zatížení uvnitř vnitrobloku a tím zlepšení uživatelského komfortu této školní budovy. Navrhovaný objekt má po vnější obalové ploše perforovaný nosný plášť, jemuž je předsazena sjednocující síť diagonálních prutů kryjících upevnění předsazené vrstvy sekundárního zasklení. Kýženým efektem této skladby je vícevrstevnatost a zároveň zklidňující jednolitost pláště jako kontrapunkt k expresivní hmotové kompozici. Nástupní prostor k ulici Plzeňské v sobě přirozeně soustřeďuje veškeré vstupy do budovy (obchod-služby v přízemí budovy i nástupní lobby pro kancelářskou část). Kancelářské prostory jsou vesměs koncipovány jako standardní trojtakt s možností halových i jednotlivých kanceláří v krajních traktech a servisních prostor ve středním traktu. Sportovní hala je částečně zapuštěna do suterenu (to je nezbytné vzhledem k její celkové dimenzi), nad ní je situována školní jídelna a v partii nad jídelnou probíhají ještě tři kancelářská podlaží.

 • místoPlzeňská / Kováků
  Praha 5 - Smíchov
 • rok2009
 • investorCIG a.s.
 • autorPetr Burian, Jan David, Richard Doležal, Tomáš Teplý
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizaceJan Cyrany
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
napsali o nás

celý článek >
související články v našem blogu

více
pozice na mapě
Zůstaňte v kontaktu

Odesláním formuláře beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních údajů

Sledujte DAM.architekti