portfolio

square mechanica

Administrativní budova

Soutěžní studie rekonstrukce a novostaveb administrativních budov na místě brownfieldu bývalého areálu Walter Jinonice. více

Návrh je rozdělen do tří, navzájem propojených celků, jejichž realizaci je možné rozdělit do dvou postupně prováděných etap. První celek, nový administrativní objekt (s pracovním názvem Dynamica), jehož součástí je dopravní napojení a vybudování polyfunkčního schodiště navazujícího na lávku pro pěší, bude úzce souviset s rekonstrukcí původního továrního objektu M1 (s pracovním názvem Statica). Tato první etapa připraví podmínky pro realizaci dalšího, třetího celku, nové administrativní budovy (s pracovním názvem Kinetica). Základní tvar budovy, resp. architektonické ztvárnění vychází z již zmiňované koncepce vizuálního potlačení kapacit objektů a rozdělení měřítka do několika částí – věží. Ke zdrobnění a zároveň k narušení rozsáhlých fasádních ploch přispívají různé úhly obvodových stěn, které vycházejí z hranic pozemku a z potřeby definování prostorů okolo objektů (náměstí, plocha před marketem, koridor pro polyfunkční schodiště...). Natočení stěn vytváří při pohledu na ně mnoho plánů a přispívá tak k základní atraktivitě návrhu. Domy jsou navrženy se standardní fasádou s pravidelným rastrem okenních otvorů, neboť je to základní tvar budov, který definuje architekturu objektu a nikoliv mnohdy přeceňovaný zdobný detail. Přestože se strohou architekturou a měřítkem nové domy přibližují výrazu stávajícího objektu M1, nechávají ho zaznít coby architektonickou i historickou dominantu území. Pro celkový návrh je stěžejní zklidnění centrální zóny náměstí, separace automobilové dopravy na hranice řešené lokality a koncipování vazeb určujících směrů pěší dopravy a jednotlivých prostor. Do základní půdorysné stopy náměstí (prodlouženého obdélníku) rasantně vstupuje potřeba řešení nástupu na pěší lávku a zvýraznění čelní fasády M1, která je ovšem půdorysně daleko za hranící půdorysné obdélníkové stopy základního tvaru prostranství. Proto v inkriminované části fasádní fronta ustupuje na úroveň čela M1. Náměstí je rozděleno podélně do dvou zón. Větší část je de-facto parkem, přirozenou, nenásilnou clonou mezi bytovými domy a administrativními budovami. A právě park, byť je prostorem rozsáhlejším, působí méně důrazně než menší prostor před M1, který je vydlážděn a z pocitového hlediska bude chápán právě on jako to náměstí. Navrhované administrativní objekty mají společnou podnož – podzemní podlaží. V nich je umístěno cca 750 parkovacích stání a předběžně rozmístěné plochy pro vybavenost a technické zázemí. Příjezd do podzemního parkingu navrhujeme jeden, z jižní strany z ulice Klikatá, pod navrhovaným polyfunkčním schodištěm. Plocha podzemních podlaží je navržená ve dvou variantách. Varianta přibližně respektující půdorysnou stopu nadzemních podlaží předpokládá vybudování tří a půl podzemních podlaží. Varianta plošně rozsáhlejší, zaujímající prostor i pod náměstím, předpokládá vybudování dvou podzemních podlaží. Do přízemí jsou situovány společné prostory vstupních recepcí, na které navazují vertikální komunikace. Ty, které obsluhují podzemní podlaží zde končí, naopak komunikace obsluhující nadzemní podlaží na tomto patře začínají. Každý z navrhovaných nových objektů má dvě komunikační jádra. Na prostory recepcí navazují prostory residenčních kantýn. Zbylé plochy v přízemí jsou využity pro nájemní a, obchodní plochy. Hlavní vstupy do domů jsou ze severu z prostoru náměstí. Prostor pod polyfunkčním venkovním schodištěm je v přízemí věnován vjezdu do parkingu a ploše pro zásobování. Od druhého nadzemního podlaží jsou plochy pater věnovány administrativním plochám. Z centrálních zón se schodišti, technickým zázemím a hygienickým vybavením jsou přes patrové recepce přístupné prostory kanceláří. Ty mohou být děleny až na čtyři samostatné celky obsluhované jednou centrální zónou (se schodištěm, výtahy a hygienickým zázemím). Od čtvrtého nadzemního podlaží jsou postupně v půdorysech patrné jednotlivé věže, spojená podlaží nahrazují individuální kancelářská patra s jedním komunikačním centrem.

 • místo
  Praha 5 - Jinonice
 • rok2013
 • investorPenta Investments, s.r.o.
 • autorJan Holna, David Macháček, Petr Šedivý
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizacefalse
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
napsali o nás

celý článek >
související články v našem blogu

více
pozice na mapě
Zůstaňte v kontaktu

Odesláním formuláře beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních údajů

Sledujte DAM.architekti