portfolio

na příkopě 14

Rekonstrukce a dostavba

Rekonstrukce původního bankovního paláce do ulice Na Příkopě (objekt A) na moderní A-Class kanceláře a kompletní sanace objektu B v ulici Panská. Při zachování hodnotné uliční fasády je vnitřní hmota nově přepatrována a navržena jako železobetonový skelet pro funkci obchodního domu. Nástavba dvou podlaží v tektonice střídá svislé plechové písty s velkoformátovými skleněnými výplněmi. Horní podlaží jsou doplněna průběžnými terasami, součástí nové hmoty objektu B je vnitřní átrium s prosklenými fasádami. více

První zprávy o domu na této parcele jsou z 2. poloviny 14. století. v domě, nazývaném U tří lip, bydlela Božena Němcová (na dnešním průčelí bronzové poprsí B.Němcové od sochaře B. Neužila z r.1932). R.1922 B.Bendelmayer získal 1.cenu v soutěži na budovu banky. 1.etapa projektu skončila v r.1923, později byl projekt přepracován pro levnější provedení, stavěla firma V. Nekvasil. V roce 1947 proběhly změny interiérů, úpravy také v letech 1961, 1971 (kanceláře v podkroví).* Bankovní palác je umístěn na rohové parcele protáhlého tvaru, je čtyřpatrový s ustupujícím 5. patrem pouze v části domu do ulice Na Příkopě, podsklepený dvěma suterény. Dispozičně je rozdělen na dvě části. Má železobetonovou skeletovou konstrukci, kombinovanou s cihelným zdivem. Monumentální fasáda je sedmiosá do ul. Na Příkopě, přízemí se třemi vstupy (na místo jedněch turniketových dveří je osazen bankomat), umístěnými ve středních osách průčelí je obloženo bohdaneckým pískovcem. V úrovni 1. patra jsou čtyři alegorické postavy řemesel od Jaroslava Krepčíka, okna 2. patra jsou opatřena kamennými balkony. Průčelí v ploše čtyř středových okenních os ve výši 1.-3. patra je vpadlé, vertikálně je členěno vysokým řádem v podobě čtyř pětibokých pilastrů.4.patro e odděleno římsou s plastikami dívčích hlav od spodní stavby, přistavěné mansardové patro je devítiosé. Valbová střecha je kryta měděným plechem. Boční průčelí v Panské ulici bylo pro svou délku architektonicky rozděleno na dvě poloviny.Pravá část v přízemí je jedenáctiosá, v patrech dvanáct os, vertikální členění, navazuje svým charakterem a monumentálností na hlavní průčelí. Levá devítiosá část s průběžnými nad i podokenními římsami.* Přední vstupní objekt je výstavnější, vstupní hala s honosným dvouramenným schodištěm přímo navazuje na halu bankovní. Ta je umístěna ve dvoře domu a má členěný interiérový podhled v provedení z mléčného skla a nerezu. část schodiště vedoucí do suterénu k trezoru byla z provozních důvodů uzavřena pro veřejnost. Zadní objekt s hospodářským dvorem má také dva suterény a 6 nadzemních podlaží jsou ve stejné úrovni jako u předního objektu s tím rozdílem, že místo vysokého přízemí je vloženo mezipatro. Úroveň střechy je tedy stejná. Na střeše jsou nástavby strojoven výtahů, vzduchotechniky původní i novější a plynová kotelna. Do zadního objektu je do dvora vjezd z Panské ulice. Ve dvoře je nákladní výtah s ocelovou šachtou přisazenou k stěně domu. Dále je v této části domu tříramenné schodiště s vstavěným výtahem a jeden výtah páter noster. V suterénech je jídelna s kuchyní a skladové prostory. Rekonstrukční práce Při rekonstrukci se počítá s obnovou původního objektu A (přináležící ulici Na Příkopě) s částečným přizpůsobením dispozic pro kancelářské prostory v patrech a ve střeše a pro obchodní prostory v přízemí a v sníženém přízemí. V jihozápadním křídle sousedícím s Černou Růží bude realizována třípatrová čistě administrativní nástavba. Objekt B bude mimo fasády asanován a nově postaven pro obchod požadovanými výškami pater. Výška nové stavby dosáhne kótu hřebene střechy objektu A. Nově budou provedeny veškeré technologie, rozvody – sítě a výtahy. Fasády Uliční fasády jsou v projektu zachovány včetně výšky římsy střechy, vikýřů i střešního hřebene. Zachované okenné výplně budou repasovány a navráceny na původní místo. Kamenné fasádní prvky budou restaurátorsky ošetřeny. Úpravy se týkají části parteru kde bude nové funkční náplni přizpůsoben hlavní vstup – bude odstraněn kamenný portikus a vyjmuty turniketové dveře. Okenní otvory v přízemí budou realizovány až k podlaze. Vyjmuty budou stávající kovové mříže – vytvoří se tím místo pro výkladce a zajistí odpovídající atmosféra vstupní část objektu. Pro administrativní část objektu bude vytvořen ze stávajícího okenního otvoru nový vstup z ulice Panská. Stávající vjezd do objektu z ulice Panská je šířkově nevyhovující, je proto nutný vznik nového zásobovací vjezdu a samostatného vjezdu do podzemních garáží. Oba budou vkomponovány do plochy stávajících výkladců v Panské ulici. Dále budou vytvořeny vstupy pro zaměstnance obchodního domu, vstup do garáží a únikové východy pro návštěvníky. Budou také včleněny do plochy prosklených stávajících výkladců, nebo do plné fasádní plochy obložené kamenem. Nová fasáda nástavby do Panské ulice a do ulice Na Příkopě je navržena jako celoprosklená. Funkční náplň Rekonstrukcí získá budova nové funkční využití. Původní bankovní objekt bude sloužit dvěma hlavním náplním – obchodu a administrativě, chod a fungování bude zabezpečovat technické zázemí v suterénu, parkování klientů a zaměstnanců podzemní garáže. Obchodní plochy budou zabírat největší plochu. Hlavní vstup bude vytvořen ze současného hlavního vstupu z ulice na Příkopě. Stávající vstupní prostory se maximálně propojí, odlehčí a očistí od členících prvků. Spojí se s prostorem historického hlavního schodiště a se současnou přepážkovou halou. Dvoupatrová přepážková hala zastřešena původním ocelově-skleněným světlíkem bude nosným obchodním prostorem. Do zadní části haly budou vloženy eskalátory vedoucí do sníženého přízemí (1.suterénu ) a do prvního patra. Historické schodiště budou moct klienti obchodního domu využít k návštěvě galerie a prvního patra. V sníženém přízemí se zachová vstupní prostor a dveře do trezoru. Stěny trezoru budou vybourány a nahrazeny sloupy za účelem vytvoření kontinuálního prostoru. Hlavní objem obchodu bude na místě současného objektu B. Objekt B bude kromě fasády do ulice Panská v celé ploše asanován a na znovu vystavěn. Bude prohlouben na kótu –16,000m, bude obsahovat podzemní garáže ve 2.a 3. suterénu (fakticky. 3. a 4. suterén), technické zázemí objektu v 1.suterénu (fakticky. 2.suterén), zásobování obchodu v přízemí, sklad a jídelnu zaměstnanců v 5.patře. Zbylé plochy v sníženém přízemí (fakticky 1.suterén) a nadzemních podlažích (přízemí až 5.patro) budou sloužit jako obchod. Obchodní plochy budou propojovat eskalátory v centru dispozice, dvojice výtahů pro klienty na severovýchodní hranici pozemku sousedící s Černou Růží, zásobovací výtah v jižném rohu a dvě únikové schodiště s evakuačním výtahem u fasády do Panské ulice. Administrativa bude mít samostatný vstup s novou recepcí z Panské ulice. Na recepci bude navazovat duplex výtahů a nové schodiště sloužící jen kancelářím (mimo případu požáru). V křídle orientovaném do ulice Na příkopě bude zachováno původní členění kanceláří, včetně architektonicky cenných prvků. Rozšířena a modernizována bude část sociálního zázemí, stávající výtahy budou odstraněny a šachty budou využity pro domovní vybavení. Půdní prostory budou využity pro nové kanceláře. V podélných křídlech kolem stávajícího vnitřního dvora budou kanceláře typu open-plan se samostatnými jednotkami sociálního zázemí. Umístění sociálního zázemí bude umožňovat rozdělení jednoho patra pro tři samostatné nájemce. V jihozápadním křídle sousedícím s Černou Růží bude realizována třípatrová čistě administrativní nástavba. Doprava v klidu - podzemní parkování pro 64 aut bude umístěno ve 2.a 3. suterénu (fakticky. 3. a 4. suterén) a bude obsluhováno dvojicí autovýtahů. Garáže bude s přízemím propojovat dvě evakuační schodiště s výtahem, s přímým východem do Panské ulice.

 • místoNa Příkopě 14
  Praha 1 - Nové Město
 • rok2014
 • investorNP Investments a.s.
 • autorRichard Doležal, Jiří Havrda, Lenka Chromíková, Gabriela Pojerová, Pavel Šefl, Pavel Šulc
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizacefalse
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
napsali o nás

celý článek >
související články v našem blogu

více
pozice na mapě
Zůstaňte v kontaktu

Odesláním formuláře beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních údajů

Sledujte DAM.architekti