portfolio

nová zbrojovka blok g

návrh bytového domu v areálu nové zbrojovky v brně

Vidíme areál Nové Zbrojovky jako novou městskou čtvrť, plnou nadějí a přání. Nestojí před ní jen rehabilitace plochy původní továrny, ale také ozdravení přírodního prostoru řeky Svitavy, zapojení nových funkcí historických staveb do celkového konceptu, ale hlavně, stojí před ní výzva k předání energie do změny a rozvoje i místům za hranicemi jejího území.¨ Rádi bychom totiž skrze náš návrh motivovali dosud opomíjenou oblast Brna k přerodu do atraktivní městské části. více

Za nejzásadnější jsme považovali umístění stavebního bloku. Jeho západní stranu totiž lemuje prostředí břehu řeky Svitavy. Po relativně snadné rekultivaci a proměně do atraktivního městského parku s přirozeným vodním prvkem, má potenciál přesahovat svým významem za hranice areálu. Prostup – prolnutí přírodního parku mezi navrhovanými domy je esenciální cíl v námi navrženém konceptu. Sestava čtyř samostatně stojících domů, shora tvarem připomínající říční oblázky, mezi kterými volně proudí voda, netvoří hráz mezi světem řeky a městskými bloky v druhém plánu zástavby. Tvary i výšky domů se zaoblenými rohy, které mezi sebou nechávají dostatečně místa pro prostupy i průhledy, jsou koncipovány nejen tak, aby jejich rezidentům přinášely dostatek světelného komfortu, ale aby zároveň poskytovaly atraktivní volné výhledy ve většině případů minimálně do dvou světových stran. Navrhované siluety objektů rovněž respektují odstupové vzdálenosti od sousedních stavebních bloků. Domy mají dva pláště. První, vnější plášť, určuje tvar. Tvoří jej transparentní struktura svislých lamel probíhajících od styku se zemí až po atiku domů. Jejich trajektorii umocňují oblé desky balkonů a tvar jejich zábradlí. Konstrukcí lamel, může být využito pro instalaci systémů venkovního stínění, pro umístění zaklení balkonů, nebo pro konstrukce bočního odstínění balkonů. Z balkonů je tak možné vytvořit prostor podobný lodžiím. Druhý, vnitřní plášť, je regulérní fasádou domu, standardní pevnou obvodovou stěnou s okenními otvory. Barevnost tří menších domů připomíná barvu mědi. Přes vše, co bylo popsáno, a co zjevně maže stopy bývalé historie místa, by leckdo mohl v takové barvě najít odkaz na industriální stavby, či dokonce spekulovat, zda domy nepřipomínají náboje 😊. Rádi navrhujeme domy, které různou formou reagují na genius loci míst, ve kterých mají vzniknout. A tak ani takové konspirační teorie nebudeme mírnit, avšak pravdou je, že metalická fasádní barva propůjčuje domům subtilitu, o které jsme se již zmínili. Zeleň je nedílnou a rozsáhlou součástí našeho návrhu. Byť to není přímo architektonický prvek, zeleň našemu návrhu pomáhá jeho architekturu podpořit a směřovat směrem, kterým chceme, aby se vydal. Extenzivní a kvalitní zeleň navrhujeme nejen na veřejných prostranství, ale také na konstrukcích vyvýšeného parteru podnože, na střechách domů, i na konstrukcích balkonů. Zeleň velkou měrou přispívá ke kultivovanosti prostředí, ve kterém se budou lidé pohybovat a scházet, a k estetice střech a fasád, na které se boudou obyvatelé ze svých bytů dívat. Bytovou funkci nadzemních pater doplňují doplňkové funkce umístěné lokálně v prvních nadzemích, v místech, kdy by nebylo vhodné umisťovat byty (například v jihovýchodním koutu, v místech nástupu na veřejnou lávku mezi stavebními bloky). Dvě podzemní podlaží ve společné podnoži jsou věnována primárně parkingu a místnostem vybavení domů (sklepy pro každý byt). Jsou zde umístěny i nezbytné technické místnosti.

 • místoAreál Nová Zbrojovka
  Brno
 • rok2024
 • investor<a href="https://novazbrojovka.cz/"> CPI - Nová Zbrojovka, s.r.o. </a>
 • autorJan Holna, Gabriela Odnohová, Antonín Pokorný
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizaceMichal Sljusar
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
napsali o nás

celý článek >
související články v našem blogu

více
pozice na mapě
Zůstaňte v kontaktu

Odesláním formuláře beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních údajů

Sledujte DAM.architekti