portfolio

nad krocínkou b

návrh bytových domů Nad Krocínkou v Praze

Novostavba dvou bytových domů o dvou sekcích v blízkosti Sídliště Prosek podél ulice Čakovická, doplňuje funkčně i urbanisticky dosud nezastavěné území modernistické rozvolněné městské struktury. více

Čtyři pětipatrové objemy respektují okolní zástavbou a navazují svými proporcemi na budovy panelového sídliště. Navrhované bytové domy mají být představiteli dostupné rezidentní, bytové výstavby. Mají v daném prostředí navázat na sousední stávající výstavbu, vhodně jí doplňovat a zajistit pěší provázanost v celém území. Stavby mají jednoduchý hmotový koncept, základní myšlenkou je totiž jejich vzájemná součinnost. Nemají vystupovat jako individuality, ale jako skupina, řady, které napomáhají definovat dosud roztříštěné prostředí ulice. Domy mají tvar kvádru. Bez rizalitů, nástaveb nebo jiného členění. Síla konceptu spočívá v rytmizaci celku. Jednoduché tvary fasád jsou v detailu členěny na jednotlivé segmenty, z nichž v nepravidelném rastru vystupují konstrukce balkonů. V návrhu bytových domů jsou upřednostněna jednoduchá řešení, střídmost a minimalismus. Navrhované domy jsou charakteristickým představitelem dostupné rezidentní, bytové výstavby vycházející z typologie stávající zástavby v předmětné lokalitě. Principiálně jsou typologicky včleněny do původní bytové zástavby. Tvarováním i umístěním vycházejí ze zásad urbanistické kompozice v dané lokalitě. Plocha fasády je rytmizována negativními spárami v barvě fasády, které vytvářející optické segmenty – čtverce. V segmentech s betonovými balkony je omítka nahrazena obkladem. V místech, kde podzemní podlaží vystupují nad terén (krom zmíněných vstupů do objektů), budou fasády těchto podlaží koncipovány jako ozeleněné „venkovní mříže“ z tahokovu.

 • místoČakovická
  Praha 8
 • rok2024
 • investor<a href="https://www.finep.cz/cs/byty-nad-krocinkou"> Finep </a>
 • autorJan Holna, Gabriela Odnohová
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizaceMichal Sljusar
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
napsali o nás

celý článek >
související články v našem blogu

více
pozice na mapě
Zůstaňte v kontaktu

Odesláním formuláře beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních údajů

Sledujte DAM.architekti