portfolio

kancelářský komplex invalidovna

Studie novostavby administrativního komplexu

Administrativní komplex je navržen jako soubor pěti hlavních kancelářských budov (6 -10 nadzemních podlažích), jejichž hlavní podélné fasády drží směr uliční čáry a štíty jsou rovnoběžné s uličními čarami Za Invalidovnou a Molákova. Tímto nepravým úhlem mezi hlavní a štítovou fasádou je dosaženo požadované příznivé dynamiky celého komplexu. Hlavní budovy, koncipovány jako plnější a uzavřenější (ve variantách), pak doplňuje průběžná hmota lehkých prosklených krčků, které propojují jednotlivá podlaží do velkých nájemních celků. více

Navrhovaný administrativní komplex je umístěn na pozemku investora na Praze 8 Invalidovně. Studie počítá s demolicí stávajících objektů Českého statistického úřadu a vybudování areálu na volných pozemních. Při návrhu byl kladen důraz byl na vyřešení areálu s jednoznačně identifikovatelnými jednotlivými budovami a na snadný, čitelný přístup pěších (od stanice metra) a příjezd automobilů z ulice Sokolovské / Za Invalidovnou na návštěvnické parkingy na terénu a do garáží v suterénu. Jednoznačnost přístupu pěších si vyžádala drobnou úpravu stávajícího parkoviště za stanicí metra tak, aby byla zajištěna viditelnost a snadný přístup ke komplexu k jednotlivým vstupním lobby (část upraveného parkoviště je kompenzována odpovídající plochou z pozemku investora). Příchozí od metra je tak jasně směřován k předním vstupním lobby a také k fitness, orientaci usnadňuje též rozmístěná zeleň a drobné vodní plochy. Pro usnadnění orientace při příjezdu vozem do garáží v suterénu jsou vjezdy/výjezdy ramp akcentovány konstrukcí výrazných šikmých stříšek krytou zelení. Navržený areál je koncipován jako soubor pěti hlavních kancelářských budov o 6-ti až 10-ti nadzemních podlažích, jejichž hlavní podélné fasády drží směr uliční čáry (též severní hranice pozemku) a štíty jsou rovnoběžné s uličními čarami Za Invalidovnou a Molákova. Tímto nepravým úhlem mezi hlavní a štítovou fasádou je dosaženo požadované příznivé dynamiky celého komplexu. Tento dynamický rytmus je dále podpořen vzájemnými posuny těchto hmot ve směru hlavních fasád, což kromě pocitu určité žádoucí rozvolněnosti areálu umožňuje také dobrou čitelnost a identifikaci jednotlivých objektů pro budoucí nájemce i návštěvníky. Hlavní budovy, koncipovány jako plnější a uzavřenější (viz varianty fasád) pak doplňuje průběžná hmota lehkých prosklených krčků (v návrhu mají 6 nadzemních podlaží), které podle potřeby investora propojují jednotlivá podlaží do velkých nájemních celků (např. maximální nájemní plocha jednoho typického podlaží může být v případě vybudování všech pěti etap až 7 470m2, pro jednotlivou etapu pak 1 520, resp.1 660m2). Objekty krčků mají v přízemí vstupy vždy z obou stran a přes zde umístěnou lobby s recepcí se bude vstupovat do vyšších hmot komplexu. V přízemí jsou navrženy dvě jednotky pro stravování (např. restaurace a cafeteria), které umožní propojení s venkovní předzahrádkou se zelení a vodními plochami na západní straně. Mohou sloužit i pro veřejnost. Hlavní administrativní hmoty ještě doplňují dva samostatné objekty občanské vybavenosti: při ulici Sokolovská jsou to nájemní plochy pro drobné obchody, služby a restauraci, při ulici Molákova potom fitness a kavárna. Tyto dva objekty jsou jedno a půl-podlažní (fitness využívá také 1.suterén) a mají šikmou lomenou střechu se zelení, která probíhá do terénu. Fasády těchto objektů jsou lehké, prosklené a částečně transparentní. Konstrukční systém – hlavní nosnou konstrukci komplexu tvoří monolitický železobetonový skelet v pravoúhlém osovém sytému 8,1 x 8,1m, který vychází ze základních modulových os 1,35m pro další dělení jednotlivých kancelářských prostor a fasád. Střechy jsou ploché, částečně se zelení (střechy objektů občanské vybavenosti a krytí ramp pak šikmé, zelené) ETAPIZACE Komplex je navržen pro výstavbu v pěti základních etapách (dále viz výkres ETAPIZACE). První až čtvrtá etapa zahrnuje vždy vybudování hlavní příčné kancelářské budovy spolu s hmotou příslušného propojovacího krčku (ten popř. v aktuálně požadované výšce dle propojení pater) ZELEŇ V návrhu je kladen důraz na uplatnění jak stávající zeleně, tak i nově navržených zelených ploch včetně výsadeb vzrostlých stromů (na základě konzultací se specialistou na sadové úpravy). Jednotlivé hmoty areálu umožňují vytvoření polouzavřených prostorů se zelení tvořených vždy vyššími příčnými objekty a hmotami propojovacích krčků. V těchto prostorech jsou navrženy zatravněné plochy kombinované s nižší i vzrostlou zelení a vodními plochami a umístěny venkovní předzahrádky restaurace a cafeterie. Je počítáno se zelení také na střechách (viz výše) a terasách hmot propojovacích krčků. PARKING Pro parkování komplexu budou v částečné míře využívána parkoviště pro návštěvníky na terénu (stávající parking), hlavní kapacita je pak situována do suterénních garáží dělitelných na dva základní celky (dle etapizace). Celková konečná kapacita je 468 stání. Parking je pod první etapou suterénu dvoupodlažní s kapacitou 313 stání, druhá část garáží je jednopodlažní se 155 stáními. Obousměrné rampy pro vjezd jsou pro navržené kapacity dostačující dvě, v návrhu je umístěna ještě třetí do ulice Molákova pro případ potřeb investora a zásobování (technologie).

 • místoSokolovská
  Praha 8 - Karlín
 • rok2005
 • investorImmorent ČR s.r.o.
 • autorPetr Burian, Richard Doležal, Jiří Havrda, David Macháček, Peter Malaga
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizaceVisualarch
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
napsali o nás

celý článek >
související články v našem blogu

více
pozice na mapě
Zůstaňte v kontaktu

Odesláním formuláře beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních údajů

Sledujte DAM.architekti