portfolio

regina hradec králové

novostavba kongresového hotelu**** a kanceláří na místě hotelu Černigov

Stavba hotelu Černigov naproti hlavnímu nádraží se začátkem 70.let stala se svými 45m výšky druhou zásadní dominantou prostoru Riegerova náměstí v Hradci Králové. Hotel nevyhovuje současným standardům jak dispozičně, tak technologicky a je těžko přestavitelný. Vyzvaná soutěž na nahrazení hotelu novostavbou a doplnění kancelářským objektem pro nás byla podnětem k zásadnímu zamyšlení nad veřejným prostorem náměstí. Dominanta ztělesněná deskovým objektem v tomto řešení nezmizela, jen se ocitla na zcela jiném místě. více

Jakkoli je desková budova dnešního hotelu Černigov zažitou součástí místního uspořádání, některé urbanisticko-kompoziční chyby je této stavbě třeba vytknout. Především osazení hotelu do náměstí pominulo původně zamýšlené menší půdorysné měřítko předprostoru nádraží. Souvisí to s dobou vzniku hotelu, kdy kompaktní blokové město přestalo být v kurzu a „žádné veřejné prostranství nebylo dost velké“. Hotel dnes stojí od nádraží příliš daleko a náměstí se tak rozpadá. Černigov stojí sice v blokovém městě, ale svým uspořádáním (rozlehlá vyvýšená podnož obklopená zbytkovým územím „zeleně nikoho“) se chová jako čistý solitér. Základem námi zvoleného konceptu hmotového řešení je respekt k původní regulaci místa a situaci, kterou nastolila dominantní budova nádraží. Prvním krokem řešení tedy byla rehabilitace stopy původního bloku. Klíčem pro důstojné oponování nádražní budově je maximální přiblížení přední hrany novostavby východnímu průčelí nádraží. Náš blok délky něco málo přes 100m se proto snažíme dostat co nejblíže k západní hraně zastavitelných pozemků. Aby bylo v tomto směru dosaženo maxima, museli jsme s ohledem na nepravidelný průběh západní strany zastavitelných pozemků a dokončených a nedotknutelných úprav parteru část hmoty bloku odebrat. Vznikla tím velkoryse dimenzovaná konzolovaná „městská pergola“. Ta může přinést Hradci ojedinělý polokrytý veřejný prostor se světlostí začínající na 11m světlé výšky. Toto specifické podloubí propouští světlo, které živí existující stromy, ale kryje při tom před povětrnostními vlivy jak hotelové hosty, tak ostatní pasanty. Sémanticky (a nejen díky svému sklonu) zároveň funguje jako jakási hypertrofovaná markýza označující vchod do hotelu. Těžištěm a pravou protiváhou nádraží se ovšem stává převýšená hmota s hotelovými pokoji na severozápadním nároží námi nově vloženého bloku. Koncepčně jde o svého druhu „vychlípení“ materie bloku do vertikálního směru. Námi navržená deska ubytovací části hotelu dosahuje výšky hotelu Černigov, jen pracuje s jinou délkovou proporcí a zejména otáčí hmotu krátkou stranou kolmo k nádražní budově. Díky „hmotnosti“ desky obsahující hotelové pokoje se náš blok rozlomil v severojižní podélné ose a svým švem zvýraznil střih funkcí – hotel/administrativa. Ideu vzhůru k nebi zalomené prostorové stuhy podtrhuje materializace opláštění. Pracujeme zde s principem prořezání a rozvolnění původně pomyslně kompaktní hmoty vyextrudované z plochy pozemku, resp. bloku. Strukturování a hierarchizace povrchů pracuje s rozlišením obvodové vnějškové slupky, řezných hran a vkládané odlehčující mřížoviny držící figuru kompaktního bloku v místech prosvětlovacích prořezů. Hotelový objekt má všechny důležité vstupy (krom servisu) kryty vykonzolovanou markýzou. Vlastní vstup do hotelové lobby váže na automobilový předjezd z náměstí a je dostatečně blízko vertikálním komunikacím ubytovací části. Parter hotelové budovy soustřeďuje stravovací služby, obchodní jednotky a vchod do kongresu. Na rovinu střechy-zahrady je napojen wellness provoz. Veškeré pokoje hotelu v sobě skrývá hlavní deskovitá hmota. Nejluxusnější část je logicky nejvýše – hotel tak prodává široký výhled na město i okolí. V nejvyšším patře při východní straně orientované na centrum se nachází sky bar přístupný samostatnou vertikální komunikací přes lobby ev. přímo zvenku. Důležitou roli hraje střecha nad horizontální částí hotelových provozů – ta je s ohledem na kvality výhledu z hotelových pokojů pojednána jako intenzivní zelená zahrada a prostřednictvím průrazů – atrií proniká zeleň i na úroveň 2. podlaží. Administrativa přístupná z jihu (případně severní strany) je „navěšená“ na páteřní severojižní chodbu, což usnadňuje propojitelnost a etapizaci výstavby. Obsluhována je dvěma hlavními vertikálními komunikačními jádry. Dispozice je díky prořezání kolmými dvory dobře prosvětlena, zeleň na dně takto vzniklých polouzavřených atrií vytváří příjemné mikroklima. V parteru nejjižnějšího křídla kancelářské budovy směrem do hlavní ulice je počítáno s pronajímatelnou plochou pro obchod a služby. Naší snahou, krom naplnění programu a požadavků investora, bylo, aby Regina mohla dát Hradci Králové spoustu nevšedních městotvorných prostorů a důstojně dokončila velkorysý prostor Riegrova náměstí. klíč • zachování ikony jako důstojné protiváhy nádraží • respekt k bloku / původní regulaci • lepší definování Riegrova náměstí • výjimečný polokrytý městský prostor • střecha jako zelená zahrada

 • místoRiegrovo náměstí 4
  Hradec Králové
 • rok2014
 • investorBalvinder, a. s. / CPI Group
 • autorPetr Burian, Richard Doležal, Martin Prokš, Marek Přikryl
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizaceNeovisual
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
napsali o nás

celý článek >
související články v našem blogu

více
pozice na mapě
Zůstaňte v kontaktu

Odesláním formuláře beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních údajů

Sledujte DAM.architekti