portfolio

waltrovka

urbanistická studie

Studie transformace industriálního území někdejší továrny na letecké motory Walter na městský koncept s bytovými a polyfunkčními domy v těsné blízkosti stanice metra Jinonice. více

Pozemek je definován z jihu ulicí Radlická, resp. s ní paralelní nově plánovanou spojnicí. Západní a severní hranice je vymezena ulicemi Klikatá a Peroutkova. Z východní strany jsou hranice lokality patrné z pozemků stávající sousední zástavby. Staveniště zaujímá z části rekultivované území bývalé továrny s již zbouranými továrními halami (východní polovina řešeného území), a z části území s původními průmyslovými objekty (západní část). Výrazný krajinný prvek na území představuje původní vyvýšenina, která byla i v období plné urbanizace intenzivní průmyslovou zástavbou ponechána bez zástavby s náletovou zelení. Budoucí návrh respektuje již schválené dřívější urbanistické koncepce, které předpokládají, mimo jiné, i důležité a zásadní změny v komunikačním schématu. Předpokládá vybudování komunikační infrastruktury při ulici Radlická, která krom jiného propojí zmiňovanou Radlickou s ulicí Klikatá. Předpokládá přesunutí železniční zastávky více na západ, tak aby byla na spojnici stanice metra Jinonice a lávky pro pěší a cyklisty směřující do areálu a předpokládá, vybudování pěší a cyklistické stezky směřující od stanice Jinonice, přes areál a pozemek za ulicí Klikatá do krajinné oblasti na Vidouli (za pomocí lávek a podjezdu pod železniční tratí). Návrh navazuje na charakteristickou bytovou zástavbu tří až čtyřpodlažních činžovních domů a rodinných domů. Struktura a měřítko stávající zástavby a zmiňované kvalitní výhledy spolu s úzkým sepjetím se zahradami, se mají stát jednoznačnou inspirací pro nový návrh. Koncept rozmístění budov, resp. jednotlivých jejich typologií, zahajují od jižní strany bytové domy se svými jasně definovanými uličními čarami a strohou geometrií převzatou z propozic plánovaných administrativních budov. Jsou polyfunkční, v přízemí jsou umístěny retailové jednotky. Jsou navrženy tak, aby svým tvarem a dispozicí umožnily transformaci blokové městské zástavby do formy, která komunikuje s rozvolněným prostředím individuálního bydlení. Proto jsou tvary těchto domů směrem na sever rozdrobeny do několika různě velkých a vysokých segmentů, které původní měřítko objektů přizpůsobují charakteru drobnější zástavby. Typ bytových domů, který prochází v pásu podél celé jižní hranice předmětného území je převzatý z naší předcházející detailnější studie. Jednotlivé domy (mluvíme-li o domech v tomto pásu) vycházejí z jednoho typu, který je pouze zrcadlen v podélné ose, sestava různě dimenzovaných segmentů s různými materiály fasády vytváří efekt fragmentované plochy pohlcené zelení. Pro atraktivní prostředí individuálního bydlení v parku v centrální části jsou důležité i terasové domy navržené při západní hranici území podél ulice Klikatá. Zástavba musí být dimenzována tak, aby de-facto zastoupila funkci hlukové bariéry, chránící centrální prostředí komplexu od negativních účinků z dopravy na ulici Klikatá. Přepokládáme, že tyto domy budou řešeny jako jednostranně orientované. Ze západní a severní strany (u ulice Klikatá) budou do uměle vytvořeného valu navrženy pavlače a zimní zahrady, aby odclonily vnitřní prostředí domů. Samotné byty těchto domů budou orientovány výhradně do areálu přes bohatě dimenzované terasy. Do centrálních ploch areálu resp. na popisovaná návrší plánujeme individuální výstavbu rodinných domů. Řadové i jednotlivé rodinné domy, s klasickou či atriovou dispozicí mají využívat dobrých výhledů a zároveň, díky své malé výšce, podporovat a asociovat tolik žádaná pražská návrší s oblíbenými panoramatickými výhledy s pocitem volného pohybu. Proto navrhujeme ponechat vrchol kopce ve východní části území obnažený a intenzivní vzrostlou zeleň situovat do nižších poloh.

 • místo
  Praha 5 - Jinonice
 • rok2013
 • investorPenta Investments, s.r.o.
 • autorKateřina Čechová, Jan Holna, Robin Müller, Gabriela Šatrová, Petr Šedivý
 • spoluprácefalse
 • fotografie/vizualizaceHUGO comp - Ing . Arch. Ondřej Semerák
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
napsali o nás

celý článek >
související články v našem blogu

více
pozice na mapě
Zůstaňte v kontaktu

Odesláním formuláře beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních údajů

Sledujte DAM.architekti