portfolio

holečkova 26

novostavba bytového domu s komerčními plochami

Novostavba dokončená v Praze 5 - Smíchově, ve vilové čtvrti Hřebenka, výjimečné pražské lokalitě. Součástí je terasovitá zahrada s množstvím volně rostoucích stromů, patřící k rozsáhlému pásu zeleně ve svahu uprostřed blokové zástavby. více

Osídlení území je možno datovat již od středověku, kdy se zde za vlády Lucemburků rozkládaly vinice, chmelnice, dvory, pole a zahrady. Od konce 16. století jsou na Smíchově zakládány letohrádky v zahradách a usedlosti, které daly této městské části zvláštní a autentický ráz. Jedinečná atmosféra residenční čtvrti je dána polohou v těsném sousedství historického centra města a topografií terénu. Jsou to jižní petřínský svah navazující na zahradu Kinských, s množstvím výhledů, zástavba vil dvacátých a třicátých let 20. století, bývalé usedlosti a historické stavby „palácového“ typu v rozlehlých zahradách z několika staletí. V posledním desetiletí v okolí vznikají také nové nadstandardní obytné komplexy. Na pozemku stojící budova tiskařské a knihařské dílny z konce 19. století po řadě rekonstrukcí zcela ztratila veškerou historickou a architektonickou hodnotu. Po zvážení všech městotvorných aspektů se investor rozhodl stavbu odstranit a nahradit ji kvalitní novostavbou soudobého architektonického výrazu, která bude důstojnějším partnerem okolní zástavby. Snahou autorů bylo nenarušit otevřenost a vzdušnost území. Proluka v uliční frontě ulice Holečkova bude jen částečně vyplněna vybudováním proskleného dvoupatrového soklu sahajícího do výše dnešního zemního valu, ve kterém budou umístěny obchodní a kancelářské plochy. Rezidenční část novostavby je koncipována jako na tomto soklu volně stojící solitér, respektující proporce a měřítko sousedních budov, chráněný protihlukovou skleněnou stěnou, navazující na fasádu soklu. Terasovité zahradní plochy včetně vzrostlých stromů zůstanou zachovány v maximálně možné míře a citlivě doplněny novou výsadbou budou zpřístupněny obyvatelům bytů. Zahrada nabídne společné vybavení jako dětské hřiště, terasy v návaznosti na prostory bazénu a grilovací kout v horní části zahrady. Hlavní vchod je navržen v ose fasády proskleného soklu z ulice Holečkovy. Přístup vede přes předzahradu s alejí vzrostlých stromů a podél vchodů do komerčních prostor do reprezentativní haly na úrovni obchodního podlaží. Hale dominuje recepční pult, integrovaný do prostorného spirálovitého schodiště, vedoucího do patra kancelářských ploch o poschodí výše. Schodiště je nejen propojením obou nebytových pater soklu, nýbrž svým tvarováním zároveň i skulpturou a jedním z neotřelých architektonických elementů projektu. Na halu navazují i obě schodiště vedoucí do bytových podlaží. Bytová část objektu, pětipatrový solitér, stojí odsazen od uliční čáry a je obklopen zelenými plochami. Dynamika jeho elipsového tvaru je umocněna vějířovitým ustoupením teras bytů na východní straně a podtržena systémem svislých lamel dávajících vyniknout měnícím se sklonům fasády. Rozsáhlé terasy před všemi bytovými jednotkami orientovanými na jih slouží zároveň jako stínění a minimalizují nechtěné přehřívání obytných prostor v letních obdobích. Nabídka bytů je velmi široká. V nižších podlažích vzniknou jednotky menší a střední velikosti, částečně s přilehlými zahrádkami. Směrem vzhůru se plocha bytů zvětšuje a v pátém poschodí navrhujeme čtyři velkoplošné byty s výstupem na střešní terasy, obklopené intenzivní a extenzivní zelení. Střešní nástavby každého z těchto bytů nenabízejí pouze přístup na střechu, nýbrž i obytný prostor přiměřené velikosti, vlastní saunu a panoramatické dálkové výhledy, zejména na jižní části města. Důraz je ale kladen na atraktivní výhled ze všech bytových pater. Ten je garantován umístěním rezidenčního traktu do vyšší polohy za hranu uliční fronty a vysoce transparentním vnějším pláštěm. Fasády jsou na jižní straně koncipovány jako celoskleněné, ale i na straně severní jsou navržena velkoformátová okna na celou výšku pater. Byty na nižších podlažích se tak otevírají do zeleně okolních zahrad. Na severozápadní straně bytového solitéru vznikne v interiéru na úrovni zahrady celoročně využitelná zóna wellness s patnáctimetrovým bazénem, odpočinkovými prostory a barem, saunou, šatnami a sanitárním příslušenstvím. Její návštěvníci mohou využít přilehlé venkovní terasy, na stinné straně i v osluněné části zahrady. Parking je rozdělen na část poloveřejnou na úrovni ulice, sloužící kancelářím a obchodním jednotkám, a na část čistě bytovou v suterénu objektu s přímým přístupem do bytových schodišť s výtahy. Vjezdy do obou parkovacích zón jsou striktně odděleny na vzdálených koncích uliční fasády soklu. V návrhu zástavby je zakotvena jasná ambice vytvořit vzorový typ stavby, která je od počátku řešena s vysokou vnitřní i vnější environmentální kvalitou. Budova je od základu koncipována tak, aby zaručovala sníženou spotřebu energií, mimo jiné nadstandardní tepelnou izolací pláště a instalací nuceného větrání všech bytů s rekuperací tepla i chladu. Použity jsou v maximální míře trvanlivé materiály evropského původu, nezatěžující životní prostředí, parking je vybaven nabíjecím zařízením pro elektromobily. Postup při návrhu technických a stavebně fyzikálních vlastností nevychází pouze z normových nebo doporučených hodnot, ale z výrazně komplexnějšího posouzení podle metodiky hodnocení životního cyklu budovy.

 • místoHolečkova 26
  Praha 5 - Smíchov
 • rok2022
 • investorIrnerio Praha s.r.o.
 • autorRichard Doležal, Lenka Kadrmasová, Hana Kozohorská, Lukáš Soukup, Marek Topič, Roland Vančó
 • spolupráceVratislav Ansorge, Stella Boechat Cordeiro, Tomáš Herle, Jiří Havrda, Jan Holna
 • fotografie/vizualizaceJiří Šebek, archiv DAM, archiv investora
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
napsali o nás

celý článek >
související články v našem blogu

více
pozice na mapě
Zůstaňte v kontaktu

Odesláním formuláře beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních údajů

Sledujte DAM.architekti