portfolio

hospic znojemská

studie nového využití s dostavbou objektu

Cílem projektu je zřízení a provozování prvního Komplexního paliativního centra v Praze. Ideou stavby je vytvořit přívětivý dům, který co nejméně připomíná nemocnici a co nejvíce domov. Dům pokud možno otevřený světu tak, aby se mohla naplňovat idea hospicové péče: smrt není strašidlem, umírající člověk se nachází v důležitém období života a zasluhuje laskavou pomoc okolí, aby mohl i v této době žít důstojně a obklopen láskou. Dotek takové laskavosti, útulnosti, světla a důstojnosti by měl být pociťován i ze ztvárnění prostoru. více

Hlavním cílem projektu je zřízení a provozování prvního Komplexního paliativního centra v Praze, nabízejícího obyvatelům hlavního města moderní a velmi potřebné služby, které zde doposud chybí. Smyslem projektu je poskytnout maximální odbornou i lidskou podporu rodině pečující o svého blízkého, jehož život končí. Ideou stavby je vytvořit přívětivý dům, který co nejméně připomíná nemocnici a co nejvíce domov. Dům pokud možno otevřený světu tak, aby se mohla naplňovat idea hospicové péče: smrt není strašidlem, umírající člověk se nachází v důležitém období života a zasluhuje laskavou pomoc okolí, aby mohl i v této době žít důstojně a obklopen láskou. Dotek takové laskavosti, útulnosti, světla a důstojnosti by měl být pociťován i ze ztvárnění prostoru. Stavba svými hmotami udržuje lidsky příjemné drobné měřítko. Tohoto pocitu je docíleno dvěma podlažími a rozdělením do několika hmot, které mezi sebou vytvářejí jasně čitelné venkovní pobytové prostory. K pozitivnímu vnímání stavby přispěje i užití základních, podvědomě známých materiálů a množstvím zeleně. Dům paliativního centra svým rozvržením vychází z daností území. Na parcele se nachází v dnešní době již nevyužívané objekty jeslí jejichž stavebně technický stav a kapacita neumožňují konverzi pro nové využití. Paliativní centrum ale ve svém objemu částečně využívá skelet stávajících staveb. Objekt je členěn na jednotlivá křídla, která svým umístěním na parcele a vzájemným vztahem utvářejí ucelenou strukturu navzájem se prolínajících funkcí - od křižovatky ulic Znojemská a Přímětická, kde jsou umístěny funkce určené širší veřejnosti, přes vstupní dvůr po objekt stacionáře a lůžkové části, obrácené do soukromí velké zahrady. Barevné a materiálové řešení, fasády: Barevnost a materiály byly voleny se snahou o maximální jednoduchost a přirozenost stavby. Velký zřetel je brán na barevnost exteriéru i interiéru. Fasády: Červená barva působí mimořádně povzbudivě, je to aktivní barva, zahřívá, dodává energii a podněcuje hluboké emoce – byla zvolena jako barva nárožní budovy. Bílá barva působí velice silně. Je světlem, které očišťuje celou energetickou soustavu. Stabilizuje, posiluje, probouzí bdělé vědomí a tvořivost. Polyfunkční sál je částí, která svojí povahou vybočuje. Výjimečnost je vyjádřena v zastřešení a plášti zadní stěny. Pro povrch byl zvolen předzvětralý ocelový plech (variantně měděný plech). Okna a dveře mají dřevěné a kovové rámy. Pochozí paluby teras jsou též ze dřeva. V interiéru je kladen velký důraz na působení barev jako navigačního prvku. Schodiště, jako komunikační centra jsou zvýrazněná jasnou barvou povrchu výtahových šachet, okolo kterých se obtáčí. Podlahy jednotlivých funkčních celků se rovněž budou barevně lišit. Navrhované Komplexní centrum paliativní péče by mělo plnit zejména funkce: - osobní, telefonická a internetová specializovaná hospicová poradna, která nabídne odborné lékařské, sociální, ošetřovatelské a psychologické poradenství pro pečující doma - mobilní hospic, doplněný ambulancí specializované paliativní péče (poskytne intenzivní odbornou péči v domácím prostředí) - denní stacionář, který nabízí podporu rodině, jež potřebuje v péči dočasně pomoci - lůžkový hospic určený těm, kterým z nejrůznějších důvodů nemůže být kvalitní péče poskytnuta v domácím prostředí. V lůžkovém hospici je zajištěno maximální soukromí (12 jednolůžkových pokojů), možnost stálé přítomnosti příbuzných či přátel a individuální režim, který plně vychází vstříc potřebám nemocného a je co nejpodobnější režimu domácímu. Provázanost s ostatními službami centra umožní umístit pacienta na lůžko jen na nezbytně dlouhou dobu, aby co nejdéle mohl pobývat doma - edukační centrum pro vzdělávání odborníků v novém oboru (lékařů, sester, sociálních pracovníků, psychologů, studentů vysokých a středních škol a koordinátorů dobrovolníků) - specializovaná paliativní knihovna, disponující speciálním knižním fondem, zaměřeným na paliativní a další související literaturu - literární kavárna, která doplní knihovnu a zároveň pomůže k integraci hospice do okolního světa a vytvoří vlídné zázemí pro návštěvy a příbuzné pacientů - klub s přednáškami a ergoterapeutickou dílnou, - středisko dobrovolnické práce, přispívající k rozvoji dobrovolnické a komunitní činnosti v hlavním městě Budoucím provozovatelem by mělo být hospicové občanské sdružení Cesta domů.

 • místoZnojemská 1248/2
  Praha 4 - Michle
 • rok2008
 • investorHlavní město Praha
 • autorJiří Havrda, Petr Malinský, Gabriela Pojerová, Pavel Šulc

 • spolupráceSaem s.r.o.
 • fotografie/vizualizaceJan Cyrany
 • tagy
 • sdílet:facebook
  twitter
  pinterest
plány
napsali o nás

celý článek >
související články v našem blogu

více
pozice na mapě
Zůstaňte v kontaktu

Odesláním formuláře beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních údajů

Sledujte DAM.architekti